Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Aktualności

Akademia testera oprogramowania i systemów IT Poziom I – Specjalista testowania

AKADEMIA TESTERA OPROGRAMOWANIA I SYSTEMÓW IT
POZIOM I - SPECJALISTA TESTOWANIA (56H)


Cel kursu:
Celem kursu jest przekwalifikowanie osób, mających inne doświadczenie w projektach
informatycznych na kwalifikowanych testerów. Program dostarcza uczestnikom kompleksowej wiedzy
oraz praktycznych umiejętności, potrzebnych do skutecznego podjęcia pracy testera oprogramowania
i systemów IT.

Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętność:
- planowania, projektowania, wykonywania oraz raportowania testów oprogramowania z
  perspektywy klienta / zleceniodawcy projektu wdrożenia lub modyfikacji systemu IT, z
  perspektywy wykonawcy projektu wdrożenia lub modyfikacji systemu IT,
- optymalizacji testów: odpowiedni wybór scenariuszy i przypadków testowych do wykonania,
  pisanie skutecznych zgłoszeń incydentów oraz kontrola ich rozwiązywania, współpraca z
  analitykami i programistami, organizacja środowisk i danych testowych.

Adresaci kursu:
Kurs skierowany jest do informatyków – uczestników projektów informatycznych, testerów –
uczestników projektów informatycznych, osób mających inne doświadczenie zawodowe, chcących
zostać testerami w projektach IT, analityków biznesowych oraz inżynierów wymagań, którzy chcą lepiej
zrozumieć zasady testowania, kierowników projektów, osób odpowiedzialnych za zamawianie i
wdrażanie rozwiązań IT po stronie klienta / zamawiającego.

PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ:
Program składa się z trzech sesji (A, B, C), stanowiących łącznie 7 dni szkoleniowych. Uczestnicy mogą
skorzystać z całego kursu, bądź wziąć udział w wybranych sesjach. Po ukończeniu cyklu
podstawowego (poziom I) zapraszamy do uczestnictwa w cyklu zaawansowanym (poziom II).

Sesja A – inżynieria oprogramowania, zapewnienie jakości, testowanie (3 dni):
Dzień 1
1. Rozwój, trendy i główne obszary branży IT.
2. Technologia IT:
    - działanie komputera,
    - tworzenie oprogramowania,
    - bazy danych,
    - internet oraz WWW,
    - telekomunikacja oraz urządzenia mobilne,
    - systemy wbudowane.
3. Inżynieria oprogramowania.
4. Zasady i standardy zarządzania projektami informatycznymi.
5. Metody zwinne.
6. Procesy biznesowe.

Dzień 2 – podstawy inżynierii jakości
1. Od pomysłu do jego realizacji – różne modele cyklu życia i tworzenia oprogramowania.
2. Po co jest oprogramowanie? Analiza biznesowa oraz inżynieria wymagań.
3. Zarządzanie konfiguracją, zmianami i wersjami.
4. Inżynieria nadzoru – po co nam sprawdzanie czegokolwiek.
5. Testowanie – sprawdzanie – weryfikacja – przeglądy - audyty: cele, główne zasady oraz
terminologia.
6. Czy jakość nic nie kosztuje? Zarządzanie ryzykiem a poziomy staranności w projektach.
7. Rozwój i trendy testowania jako odrębnej dyscypliny.
8. Certyfikaty, standardy i organizacje testerskie.

Dzień 3 – co testować?
1. Testowanie według ryzyka – ile i jak starannie testować?
2. Różne szkoły i strategie testowania.
3. Przypadki testowe – źródła i dokumentacja.
4. Sposoby projektowania testów:
    - testy „techniczne” a testy „biznesowe”,
    - testy „formalne” i „testy na podstawie doświadczenia”,
    - testy dla osiągnięcia odpowiedniego „pokrycia testowego”.
5. Projektowanie testów według BBST – szkoły Cema Kanera.
6. Projektowanie testów na podstawie modeli.

Sesja B – techniki i organizacja testowania (2 dni)
Dzień 1 – techniki

1. Projektowanie testów na podstawie modeli – cz. 2.
2. Wykonywanie testów – metody i sztuka.
3. Narzędzia do testowania – automatyczne testowanie z Selenium IDE.
4. Warsztaty projektowania testów.
5. Narzędzia do testowania – zarządzanie testami z ReQtest.

Dzień 2 – organizacja
1. Podsumowanie narzędzi do testowania.
2. Testy programistów – korzyści, trudności oraz narzędzia.
3. Testy na różnych poziomach.
4. Testy poza-funkcjonalne: szybkość, łatwość i wygoda użytkowania, obciążenie, awarie i
bezpieczeństwo.
5. Dlaczego czasem wykonuje się wielokrotnie ten sam test?
6. Czy tester powinien być odkurzaczem? Krzywa kosztów jakości.
7. Zgłaszanie znajdowanych błędów – praktyki i dylematy.
8. O środowiskach i danych testowych.
9. Kariera testera i testowanie w projektach agile.
10. Kto jest, kto może być, kto bywa testerem? Kierunki dalszego rozwoju osobistego.

Sesja C – analityk testowania (2 dni)
Dzień 1 – analiza i projektowanie testów

1. Proces analizy i projektowania testów.
2. Tworzenie przypadków testowych.
3. Procedury, zestawy i scenariusze testowe.
4. Udział analizy testów w procesie planowania i kierowania testami.
5. Testowanie według ryzyka – proces.
6. Testowanie według ryzyka – oszacowanie konsekwencji.
7. Testowanie według ryzyka – oszacowanie prawdopodobieństwa materializacji zagrożeń.
8. Testy a wymagania – przykładowe scenariusze akceptacyjne.
9. Projektowanie testów na podstawie modeli behawioralnych:
    - zasady testowania modeli będących grafami,
    - diagramy przejść stanów,
    - diagramy przypadków użycia,
    - diagramy przejść stanów,
    - diagramy aktywności,
    - diagramy przepływu sterowania,
    - wykorzystanie „basenów” oraz „torów pływackich” na diagramach działania,
    - diagramy przepływu danych i diagramy kontekstowe.

Dzień 2 – techniki projektowania testów
1. Projektowanie testów danych:

    - testy domen danych (w tym klas równoważności i AWB),
    - testy wg diagramów klas i obiektów,
    - testy wg diagramów związków encji,
    - testy wg diagramów komponentów i innych modeli struktur UML,
    - testy wg grafów składni języków,
    - testy wg diagramu dekompozycji funkcjonalnej.
2. Projektowanie testów logicznych:
    - testy wg tablicy decyzyjnej,
    - testy pokrycia kombinacji decyzji oraz zmodyfikowanych warunków decyzji,
    - testy według drzewa FTA.
3. Testy statystyczne:
    - testy niezawodności (testu według profilu użytkowania),
    - testy według oceny pozostałego ryzyka rezydualnego,
    - testy kombinatoryczne.
4. Testy na podstawie taksonomii bugów oraz według list kontrolnych.
5. Analiza i projektowanie testów w podejściu kontekstowym / eksploracyjnym.
6. Testy użyteczności oraz interakcji.
7. Testy statyczne i testy kodu źródłowego.
8. Techniki testowania w przeglądach.
9. Projektowanie oraz interpretacja wyników testów wydajności i obciążenia.
10. EGZAMIN

Na koniec całości cyklu przewidziany jest godzinny egzamin testowy składający się z 60 pytań. Egzamin
dostępny jest tylko dla uczestników, którzy uczestniczyli w całości danego cyklu programowego. Po
zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikaty CTS poświadczający uzyskanie wiedzy z danego
zakresu.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE:
Sesja A: 1 – 3 marca 2017
Sesja B: 20 – 21 marca 2017
Sesja C: 3 – 4 kwietnia 2017

______

Koszt uczestnictwa jednej osoby w całym cyklu szkoleniowym:
- 2900 zł (VAT zw.)


Koszt uczestnictwa jednej osoby w poszczególnych cyklach szkoleniowych:
- sesja A – 1800 zł (VAT zw.)
- sesja B – 1200 zł (VAT zw.)
- sesja C – 1200 zł (VAT zw.)


Po ukończeniu cyklu podstawowego (poziom I) zapraszamy do uczestnictwa w cyklu zaawansowanym
(poziom II), który planowany jest w poniższych terminach:
Sesja D: 24 – 25 kwietnia 2017
Sesja E: 11 – 12 maja 2017


Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po
otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga przed zakończeniem kursu.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
zaświadczenie wydawane na drukach MEN, egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji, certyfikat
CTS poświadczający uzyskanie wiedzy z danego zakresu (osoby, które uzyskają pozytywny wynik z
egzaminu).


Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 – 16.00


Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25


Faktura: Wystawcą faktury za realizację szkoleń będzie MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o., Al. Jana
Pawła II 25, 00-854 Warszawa, NIP 5213589864.
Kursy są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 pkt. 29 ppkt. a) ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11.03.2011 r.


Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy tylko na karcie zgłoszeń, opublikowanej do pobrania na stronie
CTS (na jednej karcie można zgłosić uczestnika/uczestników na wybrane sesje, bądź cykle, bądź na
całość cyklu szkoleniowego – oba poziomy).


Informacje:
Iwona Kwiatkowska
tel. (+48) 513 100 288
e-mail: iwona@cts.com.pl; szkolenia@cts.com.pl

Cykl zaawansowany: Akademia Testera Oprogramowania i Systemów IT Poziom II - Tester Zaawansowany


DO POBRANIA:
AGENDA
ZGŁOSZENIE PDF
ZGŁOSZENIE DOCX