Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Aktualności

Akademia testera oprogramowania i systemów IT Poziom II - Tester zaawansowany

AKADEMIA TESTERA OPROGRAMOWANIA I SYSTEMÓW IT
POZIOM II – TESTER ZAAWANSOWANY  (32 H)

Cel kursu:
Celem kursu jest przekwalifikowanie osób, mających inne doświadczenie w projektach informatycznych, na kwalifikowanych testerów. Program dostarcza uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, potrzebnych do skutecznego podjęcia pracy testera oprogramowania i systemów IT.

Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętność:
- powiązania testowania z celami biznesowymi projektów: powiązanie rodzajów, zakresu oraz metod testowania z ważnymi biznesowo atrybutami doświadczenia klienta, powiązanie zakresu, dokładności oraz metod testowania z celami projektu, powiązanie testowania z innymi metodami zapewnienia jakości,
- organizowania i nadzorowania przebiegu testów oprogramowania: różne rozwiązania, w tym testowanie zmian oraz testowanie w projektach agile, automatyzacja testów, testy na różnych etapach / poziomach

Adresaci kursu:
Kurs skierowany jest do kierowników jakości, analityków testów, kierowników testów, kierowników testów, kierowników projektów, właścicieli produktu, osób odpowiedzialnych za zamawianie i wdrażanie rozwiązań IT po stronie klienta/zamawiającego, Scrum Masterów i innych specjalistów agile, wszystkich absolwentów poziomu I kursu „Akademia testera oprogramowania i systemów IT”.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ:
Program składa się z dwóch sesji (D, E), stanowiących łącznie 4 dni szkoleniowe. Uczestnicy mogą skorzystać z całego kursu, bądź wziąć udział w wybranych sesjach. Kurs jest kontynuacją cyklu „Akademia testera oprogramowania i systemów IT” poziom I.
 

Sesja D – tester agile (2 dni)
Dzień 1

1. Podstawy agile oraz agile Scrum.
2. Specyfika, metody i techniki testowania w projekcie realizowanym agile Scrum.


Dzień 2 – podstawy inżynierii jakości
1. Przygotowanie do egzaminu ISTQB Agile Tester.
2. Organizacja testowania w projektach agile.

Sesja E – koordynator testów (2 dni)
Dzień 1 – testowanie w organizacji i w projektach

1. Możliwe rozwiązania organizacji testów.
2. Testowanie w kontekście kultury organizacyjnej oraz metod zarządzania w organizacji.
3. Testowanie w kontekście umowy cywilno-prawnej oraz prawa zamówień publicznych.
4. Testowanie a inne metody zapewnienia jakości.
5. Testowanie a przyjęta strategia ryzyka.
6. Testy w projektach w zależności od rodzaju / modelu projektu.
7. Po co jest „polityka” i „strategia” testowa?
8. Możliwe formy procesu testowego.
9. Zarządzanie testami a zarządzanie projektami.
10. Zarządzanie testami a inżynieria wymagań.
11. Zarządzanie testami a zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach.
12. Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie wyników testów.
13. Przykładowy proces testowy.
14. Możliwe formy i zakres dokumentacji testowej.
15. Szacowanie pracochłonności testów jako element w ramach szacowania pracochłonności projektów.

Dzień 2 – analiza i ulepszanie procesu testowania (teoria i praktyka)
1. Analiza procesów.
2. Skuteczność, sprawność oraz inne atrybuty jakości procesów.
3. Sposoby opisywania i modelowania procesów.
4. Czy dobra jakość procesu nic nie kosztuje?
5. Techniki optymalizacji procesów.
6. Wdrożenie nowych procesów – koło Deminga oraz czynniki miękkie.
7. Wzorce procesowe, ich zalety i wady (CMMi, SPICE, SixSigma i inne).
8. Testowanie w procesie wytwarzania oprogramowania.
9. Wzorce procesowe dla testowania (TPI, TMMi i inne).
10. Przygotowanie do egzaminu ISTQB poziomu zaawansowanego Kierownik Testów.
11. EGZAMIN

TERMINY SZCZEGÓŁOWE:
Sesja D: 24 – 25 kwietnia 2017
Sesja E: 11 – 12 maja 2017

a koniec całości cyklu przewidziany jest godzinny egzamin testowy składający się z 60 pytań. Egzamin dostępny jest tylko dla uczestników, którzy uczestniczyli w całości danego cyklu programowego. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikaty CTS poświadczający uzyskanie wiedzy z danego zakresu.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w całym cyklu szkoleniowym: - 1900 zł (VAT zw.)

Koszt uczestnictwa jednej osoby w poszczególnych cyklach szkoleniowych:
- sesja D – 1500 zł
(VAT zw.)
- sesja E – 1500 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga przed zakończeniem kursu.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie wydawane na drukach MEN, egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji, certyfikat CTS poświadczający uzyskanie wiedzy z danego zakresu (osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu).

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Faktura: Wystawcą faktury za realizację szkoleń będzie MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, NIP 5213589864.
Kursy są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 pkt. 29 ppkt. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2011 r.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy tylko na karcie zgłoszeń, opublikowanej do pobrania na stronie CTS (na jednej karcie można zgłosić uczestnika/uczestników na wybrane sesje, bądź cykle, bądź na całość cyklu szkoleniowego – oba poziomy).

Informacje:
Iwona Kwiatkowska tel. (+48) 513 100 288
e-mail: iwona@cts.com.pl; szkolenia@cts.com.pl

Cykl podstawowy: Akademie Testera Oprogramowania i Systemów IT Poziom I - Spesjalista testowania

DO POBRANIA:
AGENDA
ZGŁOSZENIE PDF
ZGŁOSZENIE DOCX