Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Aktualności

Kurs weekendowy Asysent/ka IT - nowe kompetencje zawodowe

ZAPRASZAMY SERDECZNIE PAŃSTWA NA KURS WEEKENDOWY

ASYSTENT/KA IT  - NOWE KOMPETENCJE ZAWODOWE (56 H)

Cel kursu:
Celem kursu jest przygotowanie osób, które nie posiadają lub posiadają w stopniu podstawowym, wiedzy z zakresu funkcjonowania zespołów informatycznych bądź firm w branży IT, do wykonywania pracy na stanowisku Asystent/ka IT. Aby uczestniczyć w kursie, nie trzeba mieć żadnej wstępnej wiedzy, poza ogólną znajomością obsługi komputera. Program szkoleniowy został opracowany z myślą o osobach nowych w branży informatycznej, które chcą pracować przy zespołach informatycznych i swoją pracą wspomagać procesy zachodzące w tychże zespołach (koordynacja  procesów).

Wspomaganie oznacza:
- zrozumienie procesów IT (zarządzanie projektami, zarządzanie usługami IT),
- zrozumienie nazewnictwa informatycznego i celów powierzonych zespołom informatyków (inżynieria oprogramowania, Agile, testowanie),
- posiadanie umiejętności zrozumienia celów przez analizy i modelowania wymagań.

Program szkolenia Asystent/ka IT obejmuje wszystkie elementy wiedzy wymagane dla optymalnego wsparcia procesów zachodzących w zespołach informatycznych.

Kurs w głównej mierze skierowany jest do osób:
- chcących zdobyć całkowicie nowe umiejętności w celu przekwalifikowania zawodowego (np. pracownik na stanowisku asystenta, chcący aplikować do pracodawców z branży informatycznej),
- planujących awans (np. pracownik recepcji/obsługi klienta chcący pracować przy zespołach informatycznych),
- myślących o pozyskaniu lub uzupełnieniu wiedzy i certyfikacji na potrzeby pracy już wykonywanej (np. pracownik HR chcący poznać nazewnictwo i żargon branży IT).

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

1. Inżynieria oprogramowania (2 dni)
       – podstawy informatyki, IT, komputery, programowanie, telekomunikacja, bazy danych.
a) od Ady Lovelace przez Turinga do Gates'a, Jobsa i Zuckerberga,
b) jak działa procesor?
    - lampy elektronowe, druciki, magistrale i układy scalone,
    - system dwójkowy, bity, bajty, kilo, mega, giga i tera,
    - instrukcje procesora,
c) jak działa komputer?
    - przetwarzanie i pamięć (PROM, RAM, dyski),
    - hardware (platforma sprzętowa) a oprogramowanie (software),
d) jak działa oprogramowanie?
    - program, oprogramowanie, aplikacja,
    - system operacyjny, API, sterowniki,
    - graficzny interfejs użytkownika,
    - wiele programów jednocześnie?
e) jak tworzy się oprogramowanie?
    - języki programowania – kod źródłowy,
    - od kodu źródłowego do instrukcji mikroprocesora (kompilacja, łączenie, ładowanie do pamięci i uruchomienie),
    - różne tryby tworzenia i działania: na przykład HTML, Java Script, Java i C++
    - typy języków oprogramowania - i o co chodzi z tą obiektowością?
f) jak komputer nadzoruje działanie pralki, czyli tak zwane systemy wbudowane, albo kontrolne:
g) niewidzialne systemy krytyczne dla bezpieczeństwa
h) podstawy Internetu:
    - przeglądarka,
    - HTTP,
    - HTML i inne języki znaczników,
    - wyszukiwarki,
    - domeny, URL oraz IP,
    - CSS, PHP, WordPress, Joomla,
    - portale, blogi, Facebook i inne,
i) usługi w chmurze, usługi internetowe, usługi mobilne,
j) oprogramowanie a projekt informatyczny,
k) informatyka, elektronika, matematyka, IT, programowanie, komputery, sieci,
l) mody w świecie komputerów,
m) psychologia w IT,
n) te wszystkie straszne nazwy: Ruby, Apache, Cucumber, Joomla, Hadoop... jak się w nich nie pogubić?
o) bugi i błędy - skąd się biorą?
p) tak zwane testowanie, czyli łapanie bugów - jak to się odbywa?
q) wsparcie i utrzymanie oprogramowania - z perspektywy programisty i z perspektywy klienta.

2. Zarządzanie projektem IT (1 dzień)
       – podstawy  zarządzania projektami IT

a) czym jest zarządzanie projektami?
b) wpływ struktury organizacji i cyklu życia projektu,
c) PMI, PRINCE 2 i inne standardy projektowe,
d) proces zarządzania,
e) role w zarządzaniu projektami,
f) zarządzanie zakresem projektu,
g) zarządzanie czasem w projekcie,
h) zarządzanie kosztami,
i) zarządzanie jakością,
j) zarządzanie zasobami ludzkimi,
k) zarządzanie komunikacją,
l) zarządzanie ryzykiem,
m) zarządzanie dostawami.

3. Analiza biznesowa i wymagania (1 dzień)  
       – podstawy analizy biznesowej oraz inżynierii wymagań

a) czym jest analiza biznesowa?
    - analiza biznesowa a inżynieria wymagań,
    - analiza biznesowa w podejściu Agile,
    - analiza biznesowa a zarządzanie procesami biznesowymi (BPM),
b) kompetencje analityka biznesowego,
c) certyfikacje i standardy:
    - IIBA i BABOK,
    - BCS,
    - QAI,
d) analiza strategii biznesowej,
e) analiza środowiska zewnętrznego,
f) analiza środowiska wewnętrznego,
g) analiza SWOT,
h) proces analizy biznesowej:
    - analiza biznesu,
    - wywiady,
    - obserwacje,
    - scenariusze,
    - prototypy,
    - dokumentacja,
i) interesariusze:
    - klasyfikacja i zarządzanie interesariuszami,
j) modelowanie:
    - modelowanie organizacji,
    - modelowanie procesów,
    - udoskonalanie procesów biznesowych
k) określenie możliwych rozwiązań:
    - analiza biznesowa oraz architektura biznesowa,
l) określenie przypadku biznesowego,
m) określenie wymagań dla realizacji,
    - pozyskiwanie, analiza i walidacja wymagań,
n) zarządzanie wymaganiami,
o) modelowanie wymagań.

4. Zarządzanie usługami IT w firmie (1 dzień)
       – zarządzanie zadaniami działu IT w firmie

a) usługi a projekty – różnice,
b) formy usług informatycznych:
    - działy IT w firmach,
    - outsourcing,
    - utrzymanie i serwisowanie usług,
    - usługi w chmurze,
    - wsparcie użytkowników,
c) usługi IT a procesy IT,
d) ITIL - rozpowszechniony standard usług IT,
e) czym jest zarządzanie usługami IT?
f) procesy zarządzania usługami a inne procesy biznesowe,
g) jakie mamy role w zarządzaniu usługami i procesami usług IT?
h) SLA i pojęcie jakości usług,
i) strategia usług:
    - analiza biznesowa w strategii usług,
    - użyteczność usług – wartość dla klienta,
    - portfel usług,
    - strategia usług a zarządzanie ryzykiem,
    - interesariusze usług,
    - usługi wewnętrzne i zewnętrzne,
    - model Kano dla usług,
    - psychologia wartości dla Klienta,
    - marketing i zarządzanie popytem usług,
j) projektowanie i tworzenie usług:
    - modele dostaw usług,
    - umowy dla usług,
    - wydajność, ciągłość i bezpieczeństwo usług,
k) wdrażanie usług:
    - proces zarządzania zmianami,
    - zarządzanie konfiguracją i wersjami usług IT,
    - walidacja usług,
l) eksploatacja usług:
    - incydenty, problemy, wydarzania, wnioski,
    - biuro obsługi (service desk),
    - administrowanie systemami.

5. Tester oprogramowania (1 dzień)
       – podstawy testowania w IT

a)kontekst biznesowy testowania, czyli jego opłacalność,
b) trochę historii testowania w branży IT,
c) certyfikacje i standardy w testowaniu (ISTQB, QAI i inne),
d) jak praktycznie zostać testerem?
    - rola testerów w projektach,
    - potrzebne umiejętności testerów,
e) testowanie w procesach biznesowych,
f) testowanie w procesie wytwarzania oprogramowania,
g) szkoły testowania,
h) testowanie w modelu kaskadowym, iteracyjnym i w podejściach Agile,
i) ile testować? Testowanie na podstawie ryzyka,
j) kiedy testować? Krzywa Boehm'a,
k) fazy (poziomy) procesu testowania,
l) organizacja testowania:
    - kto i kiedy testuje?
    - dział testów, czyli testerzy w projektach i zespołach
    - proces testowania - jak zwykle wygląda?
    - kierownik testów - jaką ma rolę?
    - dokumentacja,
    - zarządzanie incydentami - co robić ze znalezionymi błędami?
m) praktyczne dylematy w testowaniu:
    - środowiska i dane testowe,
    - testowanie tego samego wiele razy,
    - jak starannie testować?
    - spostrzegawczość podczas wykonywania testów,
n) co testować?
    - testowanie a inżynieria wymagań,
    - testowanie eksploracyjne,
    - projektowanie testów,
    - teoria grafów, rachunek prawdopodobieństwa i logika formalna,
o) testowanie i automatyzacja.

6. Podstawy Agile Scrum (1 dzień)
       – zasady tworzenia oprogramowania metodami Agile (zwinnymi)

    - modele procesów projektowych,
    - specyfika projektów IT,
    - ewolucja procesów wytwarzania oprogramowania: modele przyrostowe oraz iteracyjne,
    - Agile, programowanie ekstremalne, TDD i inne,
    - czym jest Scrum?
    - praktyczny przykład zastosowania Scrum,
    - przyczyny niepowodzeń modelu kaskadowego,
    - potencjalne zalety z metodyki Scrum,
    - certyfikacje Scrum – porównanie,
    - Scrum w projekcie i w organizacji,
    - role w zespole Scrum,
    - Scrum Master,
    - właściciel produktu (Product Owner),
    - rejestr wymagań produktu (Product Backlog),
    - opowieści użytkowników (User Stories),
    - spotkanie planistyczne,
    - szacowanie pracochłonności - poker planistyczny (Planning Poker®),
    - czym jest przebieg (sprint)?
    - diagram wypalenia (Burndown Chart),
    - rejestr wymagań przebiegu (Sprint Backlog),
    - definicja ukończenia (Definition of Done - DoD),
    - codzienny Scrum (spotkanie),
    - przegląd przebiegu (sprint review),
    - retrospektywa,
    - duże i rozproszone projekty stosujące Scrum,
    - koordynacja i planowanie współpracy wielu zespołów Scrum,
    - planowanie wydań.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE:
Sesja I: 14-15.10.2017
Sesja II: 21.10.2017
Sesja III: 28.10.2017
Sesja IV: 04.11.2017
Sesja V: 18.11.2017
Sesja VI: 25.11.2017

Koszt uczestnictwa jednej osoby w całym cyklu szkoleniowym:
- 2990 zł (VAT zw)

Koszt uczestnictwa jednej osoby w poszczególnych cyklach szkoleniowym:
- sesja 2 dniowa – 1150 zł (VAT zw.)
- sesja 1 dniowa – 590 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga przed zakończeniem kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kanapkę, zaświadczenie na druku MEN, dyplom CTS potwierdzający uzyskanie wiedzy w powyższych tematach.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 – 16.00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Faktura: Wystawcą faktury za realizację szkoleń będzie MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, NIP 5213589864.
Kursy są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 pkt. 29 ppkt. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2011 r.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy tylko na karcie zgłoszeń, opublikowanej do pobrania na stronie CTS (na jednej karcie można zgłosić uczestnika/uczestników na wybrane sesje).

Informacje:
Iwona Kwiatkowska
tel. (+48) 513 100 288
e-mail: iwona@cts.com.pl; szkolenia@cts.com.pl

 


DO POBRANIA:
AGENDA
ZGŁOSZENIE PDF
ZGŁOSZENIE DOCX