Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie Docker Practitioner - CTSDP

Kod kursu: CTSDP

Nazwa kursu: Docker Practitioner

Czas trwania: 5 dni

Rezerwuj

 • Metody
 •   wykład
 •   laboratorium
 •   prezentacje
 •   ćwiczenia praktyczne
 •   studium przypadków
 •   dyskusje
 •   pytania i odpowiedzi
 •   analiza doświadczeń
 •   trening umiejętności
 •   lectures
 •   labolatorium
 •   presentation
 •   practical session
 •   questions and answers
 • Kategoria
 •  Szkolenia Linux/UNIX
 •  Docker
 • Gwarantujemy
 •   certyfikowany trener
 •   notatnik, długopis
 •   lunch
 •   kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 •   dyplom
 •   materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 •   certified trainer
 •   training materials
 •   notebook, pen
 •   diploma, certificate
Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do programistów jak i administratorów chcących poznać zasady działania systemów kontenerowych, w oparciu o platformę Docker i środowisko Docker Swarm. oraz zasady współpracy narzędzi CI/CD (Jenkins) z ekosystemem Docker. Pokażemy praktyczną implementację metodologii Infrastructure As a Code. Nauczymy Was zasad współdziałania platformy Mesos/Marathon z ekosystemem Docker ze specjalnym naciskiem na automatyczne wykrywanie i rejestrowanie usług (autodiscovery&registration) oraz load-balancing ruchu www w ekosystemie mesos.

Wymagania

Wymagana jest podstawowa wiedza związana z systemami Linux/Unix. Uczestnik musi posiadać również elementarną wiedzę na temat sieci TCP/IP.

Opis

Moduł  1 Fundamentals
1.    Koncepcja systemów kontenerowych i różnice w porównaniu do twardej wirtualizacji
2.    Architektura platformy docker w podziale na komponenty i komunikację między nimi
3.    Tworzenie i składnia plików Dockerfile
4.    Metody uruchamiania kontenerów i usług
5.    Architektura mikroserwisów
6.    Efemeral i Persistent Storage
7.    Docker a sieć TCP/IP
8.    Porty i usługi
9.    Prywatne repozytorium obrazów dockera
10.    Zdalne CLI dockera

Moduł 2 Swarm
1.    Wstęp do Swarm Mode
2.    Software Defined Network
3.    Load Balancer
4.    VIP
5.    Swarm service
6.    Portainer, Shipyard, Rancher , Manomarks
 
Moduł 3 Docker/CI-CD Advanced
1.    Co to Continous Deployment, Continuous Integration
2.    Jenkins
3.    Gitlab + pętla CI/CD. Jenkins BuildStep Plugin
4.    Jenkins Pipelines
5.    Jenkins slaves
6.    Swarm Mode Advanced

Moduł 4 Docker MESOS Ochestration
1.    Mesos master , Mesos slave
2.    Marathon, Zookeeper - architektura systemu, instalacja i konfiguracja
3.    docker + mesos  - architektura  + konfiguracja
4.    automatyczne Load Balancery  - jak działa, instalacja i konfiguracja
 
Moduł 5 Docker Monitoring & Log management
1.    Logstash
2.    Elasticsearch
3.    Kibana
4.    logspout
5.    cAdvisor
6.    Prometheus
7.    Grafana
8.    integracja ze SLACK

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.Terminy
Miejsce spotkania: Warszawa
 • Cena netto: 5 800,00 zł (brutto 7 134,00 zł )
 • Cena z tabletem netto: 6 200,00 zł (brutto 7 626,00 zł ) - szczegóły
Początek:
2017-09-11
2017-11-06
2017-12-18
Koniec:
2017-09-15
2017-11-10
2017-12-22