Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Egzaminy IREB

 

Egzamin na certyfikat podstawowy IREB CPRE

(IREB CPRE Foundation Certificate)

Szczegóły egzaminu:

 • egzamin jest testowy,
 • składa się z 45 pytań, na które należy odpowiedzieć w czasie nie dłuższym, niż godzina i 15 minut.

Osoby, które zdają egzamin w języku innym, niż swój ojczysty, otrzymują do dyspozycji dodatkowe 15 minut – egzamin dla nich może trwać półtorej godziny. Prośbę o przedłużenie dostępnego czasu składa się przed egzaminem.

Pytania mają różną trudność. Zależnie od ich trudności, za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1-3 punkty. Liczba punktów do uzyskania za dane pytanie, jest podana w nagłówku każdego pytania. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych punktów.

Są trzy rodzaje pytań:

 1. Pojedynczego wyboru (1-2 punkty): podane są 4-5 odpowiedzi, z których trzeba wybrać jedną prawdziwą.
 2. Wielokrotnego wyboru (1-2 punkty): podane są 4-5 odpowiedzi, z których trzeba wybrać podaną liczbę poprawnych, np. „Spośród podanych, wybierz trzy (3) typy diagramów, które stosuje się do modelowania wymagań”.
 3. Pytania Prawda/Fałsz (2-3 punkty): podane jest pytanie oraz 4-5 dotyczących go twierdzeń, dla których (każdego z nich) trzeba określić, czy jest prawdziwe, czy fałszywe.

(Szczegóły i przykłady taktyki odpowiadania na pytania typu 2 i 3 powyżej, opisane są w https://www.ireb.org/content/downloads/3-examination-regulations-foundation-level/ireb_cpre_fl_examination_regulations_en.pdf, oraz podane i omawiane podczas szkolenia)

Warunki egzaminu:

 • Egzamin zdaje się po ukończeniu szkolenia, albo eksternistycznie.
 • W przypadku zebrania się grupy min. 7 osób, zostaje wyznaczony termin sesji egzaminacyjnej stacjonarnej w jednym języku obcym.
 • Koszt egzaminu stacjonarnego to 250 euro.
 • Podczas egzaminu nie wolno posługiwać się żadnymi materiałami pomocniczymi.

Egzamin w chwili obecnej dostępny jest w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, hiszpańskim, portugalskim oraz chińskim.

Egzamin w języku polskim może zostać zorganizowany w przypadku grupy osób oczekujących na sesję egzaminacyjną min. 15 osób. Termin takiego egzaminu ustalany jest z dużym wyprzedzeniem min. 5-7 tygodni, z uwagi na konieczność jego przygotowania.

Egzamin jest dostępny w trzech formach: papierowej, on-line przez Pearson VUE, oraz (dla niektórych organizacji certyfikujących) na tablecie. Wynik egzaminu otrzymuje się albo natychmiast (on-line oraz tablet), lub mailem po kilku dniach (egzamin papierowy).

Zdobyty certyfikat zostanie wysłany na podany przez kandydata adres.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na poziomie podstawowym:

PIW - Profesjonalista inżynierii wymagań- certyfikat podstawowy - zgodne z programem IREB

 

Egzamin na certyfikaty zaawansowane IREB CPRE

(IREB CPRE Advanced Certificate)

 

Warunki przystąpienia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na każdy z trzech certyfikatów zaawansowanych jest posiadanie certyfikatu podstawowego IREB CPRE lub certyfikatu inżynierii wymagań BCS (British Computer Society).

Dwuczęściowy egzamin:

Egzamin na każdy z trzech certyfikatów zaawansowanych:

 1. Pozyskiwanie i konsolidacja wymagań
 2. Zarządzanie wymaganiami
 3. Modelowanie wymagań

składa się z dwóch części:

 1. Pisemnego egzaminu testowego
 2. Pisemnej pracy

Aby zdać cały egzamin, wymagane jest zaliczenie jego obu części „A” oraz „B”. Warunkiem przystąpienia do pracy pisemnej jest wcześniejsze zaliczenie egzaminu testowego. Po przystąpieniu egzaminu testowego, wymagane jest, aby praca pisemna została ukończona nie później, niż w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu testowego.

Szczegóły egzaminu testowego:

 • Egzamin jest testowy.
 • Składa się z 45 pytań, na które należy odpowiedzieć w czasie nie dłuższym, niż 1 godzina i 15 minut.
 • Aby zdać egzamin, konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych punktów.

Osoby, które zdają egzamin w języku innym, niż swój ojczysty, otrzymują do dyspozycji dodatkowe 15 minut – egzamin dla nich może trwać półtorej godziny. Prośbę o przedłużenie dostępnego czasu składa się przed egzaminem.

Pytania mają różną trudność. Zależnie od ich trudności, za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1-3 punkty. Liczba punktów do uzyskania za dane pytanie, jest podana w nagłówku każdego pytania. Podczas egzaminu nie wolno posługiwać się żadnymi materiałami pomocniczymi.

Są trzy rodzaje pytań:

 1. Pojedynczego wyboru (1-2 punkty): podane są 4-5 odpowiedzi, z których trzeba wybrać jedną prawdziwą.
 2. Wielokrotnego wyboru (1-2 punkty): podane są 4-5 odpowiedzi, z których trzeba wybrać podaną liczbę poprawnych, np. „Spośród podanych, wybierz trzy (3) typy diagramów, które stosuje się do modelowania wymagań”.
 3. Pytania Prawda/Fałsz (2-3 punkty): podane jest pytanie oraz 4-5 dotyczących go twierdzeń, dla których (każdego z nich) trzeba określić, czy jest prawdziwe, czy fałszywe.

(Szczegóły i przykłady taktyki odpowiadania na pytania typu 2 i 3 powyżej, opisane są w https://www.ireb.org/content/downloads/3-examination-regulations-foundation-level/ireb_cpre_fl_examination_regulations_en.pdf, oraz podane i omawiane podczas szkolenia.)

Szczegóły pracy pisemnej:

 • Praca pisemna wymaga w przybliżeniu 16 godzin (dwa dni) pracy, którą należy zrealizować w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące po uzgodnieniu tematu pracy.
 • Szczegółowe instrukcje dotyczące pracy pisemnej otrzymuje się jednocześnie z zaliczeniem egzaminu testowego.
 • Kandydat zgłasza propozycję tematu pracy pisemnej ze swojego praktycznego doświadczenia projektowego. Tematyka pracy pisemnej ma być ściśle związana z zakresem tego sylabusa, z którego certyfikuje się kandydat.
 • Czasochłonność wykonania pracy pisemnej to około 16 godzin pracy, a jej objętość od 10 do 20 stron A4 (czcionka 11). Praca musi być napisana w języku angielskim lub niemieckim i dostarczona w formacie PDF.

IREB gwarantuje poufność danych, opisanych w pracy.

Ocena dostarczonej pracy jest dokonywana przez akredytowanego specjalistę IREB w ciągu nie więcej, niż 4 tygodni. W tym czasie oceniający może zwracać się do kandydata z prośbą o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, przez e-mail lub telefonicznie.

Ogólne warunki egzaminu:

 • Egzamin zdaje się po ukończeniu szkolenia, albo eksternistycznie.
 • W przypadku zebrania się grupy min. 7 osób, zostaje wyznaczony termin sesji egzaminacyjnej w jednym języku obcym.
 • Koszt egzaminu stacjonarnego to 600 euro.
 • Egzamin testowy jest dostępny w dwóch formach: papierowej oraz on-line przez Pearson VUE.

Egzamin jest dostępny w językach angielskim oraz niemieckim. W przyszłości, przewidujemy udostępnienie tych egzaminów także w języku polskim.

Zdobyty certyfikat zostanie wysłany na podany przez kandydata adres po zaliczeniu drugiej części egzaminu – pracy pisemnej.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu na poziomie zaawansowanym:

IPKW - IREB pozyskiwanie i konsolidacja wymagań

IMW - IREB modelowanie wymagań

IZW - IREB zarządzanie wymaganiami