Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Gwarancja jakości

 

PROGRAM GWARANCJI WYKONYWANIA USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE


Dbamy, aby każdy Klient był zadowolony, dlatego stworzyliśmy program gwarancji wykonania usług na najwyższym poziomie.
 

 

Przedstawiamy kilka zasad udziału naszych Klientów w programie:

 

  1. W przypadku braku pełnej satysfakcji z poziomu realizacji usługi szkoleniowej Uczestnik jak i Zamawiający mają prawo do wyrażenia swojego niezadowolenia i żądania wykonania gwarancji w formie uzupełniającego kursu lub konsultacji / warsztatów.

  2. Informacja z uwagami dotyczącymi niezadowalającego wykonania usługi powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w terminie maksymalnie 3 dni licząc od dnia zakończenie wykonywania usługi szkoleniowej. Informacja powinna zawierać konkretne zastrzeżenia co do realizacji usługi poparte dowodami i opinią uczestnika/uczestników szkolenia oraz szczegółowy opis sytuacji, która doprowadziła do negatywnej oceny usługi.

  3. CTS, po weryfikacji przekazanych informacji (weryfikacja danych Uczestnika, Zamawiającego, ankiety, opinii prowadzącego i innych uczestników szkoleń) zobowiązuję się do rozpatrzenia wniosku i po wystawieniu opinii do zrealizowania gwarancji poprzez uzupełnienie szkolenia dla Uczestnika lub zapewni bezpłatny udział w dodatkowych konsultacjach / warsztatach z danego tematu.

  4. Uzupełniające szkolenie lub konsultacje/warsztaty zostaną wykonane w terminie zgodnym z harmonogramem CTS lub  w oddzielnym  wspólnie ustalonym  terminie.

  5. Do Państwa dyspozycji zostanie wyznaczony koordynator kursu, do którego należy zgłaszać wszelkiego rodzaju zażalenia, uwagi lub sugestie już w czasie trwania szkolenia.

 

KOORDYNATOR ds. SZKOLEŃ


Obecnie w siedzibie CTS za koordynację szkoleń odpowiedzialne są 4 osoby. Każda z nich posiada odpowiednie kwalifikacje i może w każdej chwili być wyznaczona do koordynowania szkoleń dla pracowników Państwa firmy.

Koordynator przy współpracy z instruktorami może na Państwa życzenie przygotować bardziej szczegółową ofertę zgodnie z Państwa sugestiami i konkretnymi potrzebami uczestników.

Koordynator wyznacza instruktorów do prowadzenia szkoleń układa harmonogramy kursów – ustala terminy kursów zgodne z preferencjami Klientów. Przygotowuje statystyki i protokoły z przeprowadzonych szkoleń. Czuwa nad odpowiednim przygotowaniem i realizacją szkoleń dedykowanych zamkniętych. Jest osobą kontaktową i dbającą o realizację szkoleń na odpowiednio wysokim poziomie. Analizuje ankiety wypełniane przez słuchaczy po szkoleniach. Każdy z uczestników kursów może zwrócić się do koordynatora podczas szkolenia z sugestiami lub uwagami dotyczącymi organizacji szkolenia, programu kursu lub innymi sprawami wymagającymi interwencji. Adres do korespondencji mailowej: szkolenia@cts.com.pl