Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie ISO 27005 Risk Manager - Opanowanie podstawowych pojęć i zasad oceny ryzyka i optymalnego zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę ISO / IEC 27005 - ISO 27005 Risk Manager

Kod kursu: ISO 27005 Risk Manager

Nazwa kursu: ISO 27005 Risk Manager - Opanowanie podstawowych pojęć i zasad oceny ryzyka i optymalnego zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę ISO / IEC 27005

Czas trwania: 3 dni

Rezerwuj

--
  • Kategoria
  •  Szkolenia z zarządzania - normy ISO
  •  Szkolenia z zarzadzania bezpieczenstwem, ISO 27005
Dla kogo

Uczestnikami  kursu ISO 27005 Risk Manager Opanowanie podstawowych pojęć i zasad oceny ryzyka i optymalnego zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę ISO / IEC 27005 powinny byc osoby  odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji lub zgodności w ramach organizacji, osoby wdrażające normę ISO 27001 lub zaangażowane w program zarządzania ryzykiem, jak też  konsultanci IT

Krótki opis

Celem szkolenia ISO 27005 Risk Manager - Opanowanie podstawowych pojęć i zasad oceny ryzyka i optymalnego zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę ISO / IEC 27005 jest zrozumienie koncepcji, podejść, metod i technik umożliwiających skuteczne zarządzanie ryzykiem zgodnie z normą ISO / IEC 27005. Ponadto:

Umiejętność interpretacji wymagań normy ISO / IEC 27001 w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji

Zrozumienie związku między zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji, kontrolą bezpieczeństwa oraz zgodnością z wymaganiami różnych interesariuszy organizacji

Uzyskanie uprawnień do wdrożenia, utrzymania i zarządzania programem zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO / IEC 27005

Uzyskanie uprawnień do skutecznego doradzania organizacjom na temat najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji

Opis

Dzień 1: Wprowadzenie do programu zarządzania ryzykiem zgodnie z normą ISO / IEC 27005

Pojęcia i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem - standardy, ramy i metodologie

Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji

Zrozumienie organizacji i kontekstu jej działania

Dzień 2: Identyfikacja i ocena ryzyka, podejścia naprawczego, komunikacji i nadzoru zgodnie z ISO / IEC 27005

Identyfikacja ryzyka

Analiza ryzyka i oceny ryzyka

Ocena ryzyka w sposób ilościowy

Poprawa ryzyka

Akceptacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem

Komunikacja i konsultacje w ryzyku bezpieczeństwa informacji

Monitorowanie ryzyka

Dzień 3: Przegląd innych metod oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji i egzamin

Prezentacja metody OCTAVE

Prezentacja metody Mehari

Prezentacja metody EBIOS

Prezentacja metody Zharmonizowany TRA (Harmonized TRA)

 

Egzamin

Wymagania

Wskazana jest wiedza na temat zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji.

 

Metody szkolenia:

Kurs jest oparty na teorii i praktyce

Sesje wykładu ilustrowane są przykładami opartymi na rzeczywistych przypadkach – case study

Ćwiczenia praktyczne mają na celu przygotowanie do egzaminu

 

Certyfikacja

Egzamin "PECB certyfikat ISO / IEC 27005 Menedżer Ryzyka" w pełni spełnia wymogi egzaminu PECB i Programu Certyfikacji (ECP). Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:

Domena 1: Zasady dobrego zarządzania ryzykiem w dziedzinie bezpieczeństwa informacji

Dziedzina 2: Ocena i monitoring zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji

Dziedzina 3: Wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji

Domeny 4: Ocena potrzeby i przydatności każdej zasady

Domena 5: Bezpośrednie stosowanie się do każdej zasady

Domena 6: Monitorowanie wszystkich kluczowych działań związanych ze wszystkimi zasadami

Egzamin "PECB certyfikat ISO / IEC 27005 Menedżer Ryzyka" realizowany jest w j. ang.

Czas trwania: 2 godziny

 

Certyfikat zostanie wydany do uczestników, którzy pomyślnie zdali egzamin i spełniają wszystkie inne wymogi związane z wybranym rodzajem certyfikacji:

Mandat/certyfikat

Egzamin

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w projektach SMS

Pozostałe wymagania

ISO/IEC 27005 Provisional Risk Manager

PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager 

Brak

Brak

Podpisanie zobowiązania PECB o przestrzeganiu zasad etyki

ISO/IEC 27005 Risk Manager

PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager 

2 lata: w tym 1 rok pracy w zarządzaniu ryzykiem

Praca w zarządzaniu ryzykiem min. 200 godzin

Podpisanie zobowiązania PECB o przestrzeganiu zasad etyki

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

5 lat: w tym 2 lata pracy w zarządzaniu ryzykiem

Praca w zarządzaniu ryzykiem min. 300 godzin

Podpisanie zobowiązania PECB o przestrzeganiu zasad etyki

 

W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia,  w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

 

 

Informacje ogólne

Koszty egzaminu i certyfikacji są wliczone w cenę szkolenia

Podręcznik studenta zawierający ponad 350 stron informacji i praktycznych przykładów (j. ang.)

Autoryzowane szkolenie PECB ISO 27005 Risk Manager / PECB Certified ISO 27005 Risk Manager

Subskrybuj newsletter PECB na https://pecb.com/subscription
 

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.Terminy
Miejsce spotkania: Warszawa
  • Cena netto: 2 900,00 zł (brutto 3 567,00 zł )
  • Cena z tabletem netto: 3 300,00 zł (brutto 4 059,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
22 838 19 08
Miejsce spotkania: Kraków
  • Cena netto: 2 900,00 zł (brutto 3 567,00 zł )
  • Cena z tabletem netto: 3 300,00 zł (brutto 4 059,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
12 655 17 36