Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie ISO 31000 Lead Risk Manager - Opanowanie wdrożenia i zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000 - ISO 31000 – Lead Risk Manager

Kod kursu: ISO 31000 – Lead Risk Manager

Nazwa kursu: ISO 31000 Lead Risk Manager - Opanowanie wdrożenia i zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000

Czas trwania: 5 dni

Rezerwuj

--
  • Kategoria
  •  Szkolenia z zarządzania - normy ISO
  •  Szkolenia zarządzanie ryzykiem, Ocena ryzyka, Risk Management ISO 31000
Dla kogo

Szkolenie ISO 31000 – Lead Risk Manager - Opanowanie wdrożenia i zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000 skierowane jest do osób zarządzających ryzykiem lub konsultantów, którzy chcą przygotować i wspierać organizację w realizacji ISO 31000

Audytorów ISO 31000, którzy chcą w pełni zrozumieć proces wdrażania zarządzania ryzykiem

CXO i wyższego szczebla menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Właściciele procesów biznesowych

Menedżerowie operacyjnych i finansowych

Menedżerowie zgodności

Zarządzający projektami

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji lub zgodności w ramach organizacji

 

Wskazana jest wiedza na temat zarządzania ryzykiem.

Krótki opis

Pięciodniowy intensywny kurs ISO 31000 – Lead Risk Manager - Opanowanie wdrożenia i zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000 umożliwia uczestnikom rozwinięcie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wspierania organizacji w realizacji i zarządzaniu ryzykiem, zgodnie z normą ISO 31000. Uczestnicy będą także zdobyć wiedzę na temat najlepszych praktyk stosowanych w zarządzaniu ryzykiem we wszystkich zasadach ISO 31000. Szkolenie to jest również w pełni kompatybilne ze standardem IEC / ISO 31010, który wspomaga ISO 31000, dostarczając wskazówek do oceny ryzyka.

Główne cele szkolenia to:

Zrozumienie istoty wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem poprzez przestrzeganie ram i zasad ISO 31000

Zrozumienia pojęć, metod, standardów i technik, niezbędnych do skutecznego zarządzania ryzykiem w organizacji

Zrozumienie związku między elementami procesu zarządzania ryzykiem, w tym odpowiedzialności, strategii, wydajności, zgodności i ludzkich zachowań

Przygotowanie procesu zakupów i zamówień

Ustalanie zysków - techniki kosztów i korzyści zorientowanych finansowo i niefinansowo

Opracowanie i wdrożenie strategii optymalizacji kosztów

Opis

Dzień 1: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem ISO 31000

Wprowadzenie i krótka historia Zarządzania Ryzykiem

Prezentacja standardów zarządzania ryzykiem

Omówienie podstawowych zasad zarządzania ryzykiem

Modele zarządzania ryzykiem

Przypisywanie ról i odpowiedzialności

Ustalenie zespołu projektowego Zarządzania ryzykiem i opracowywanie planu projektu

Dzień 2: Strategia zarządzania ryzykiem

Strategiczne dostosowanie celów związanych z ryzykiem z celami przedsiębiorstwa

Zaspokajania potrzeb interesariuszy poprzez realizację świadczeń, optymalizację ryzyka oraz optymalizację zasobów

Formułowanie strategii zarządzania ryzykiem

Efektywne zarządzanie zmianami w strategii przedsiębiorstwa, które są w związku z dynamicznym charakterem otoczenia biznesu

Ustanowienie zespołu projektowego zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem realizacji planu i jego wartości, ryzyka i wydajności

Pozyskiwanie aktywów - Równoważenie korzyści, kosztów, szans i zagrożeń

Przygotowanie procesu zakupów i zamówień

Kalkulacje zysków z uwzględnieniem technik finansowych i niefinansowych

Opracowanie i wdrożenie strategii optymalizacji kosztów

Dzień 3: Wprowadzenie wdrożenia zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000

Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem

Ciągłe doskonalenie procesów

Interoperacyjność różnych systemów i organizacji

Zarządzanie ryzykiem: identyfikacja, analiza i poprawa ryzyka (w oparciu o wytyczne z normą ISO / IEC 31000)

Dzień 4: Zarządzanie zasobami, zgodnością i zachowaniem ludzi

Ustanowienie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi

Opracowanie i wprowadzenie strategii HR

Zarządzanie umowami, relacjami i aktywami poprzez SLA i OLA

Zarządzanie danymi

Zapis i monitorowanie ryzyka wykorzystania zasobów i ich dostępności

Praktyki Outsourcingu: Na miejscu, poza siedzibą, Offshore (zagranicą)

Pomiar ciągłości wykonywania usług

Zarządzanie zgodnością z wymaganiami prawnymi i innymi standardami

Zarządzanie ludzkimi zachowaniami i zarządzanie zmianą organizacyjną i kulturową

Dzień 5: Egzamin certyfikacyjny

 

Metodologia szkolenia ISO 31000 – Lead Risk Manager - Opanowanie wdrożenia i zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000:

- Sesje wykładów ilustrowane są przykładami opartymi na rzeczywistych przypadkach – case study

- ćwiczenia praktyczne – mają m.in. na celu przygotowanie do egzaminu

Certyfikacja:

Egazmin "PECB certyfikat ISO 31000 Lead Risk Manager" w pełni spełnia wymogi egzaminu PECB i Programu Certyfikacji (ECP). Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:

- Domena 1: Zasady zarządzania ryzykiem

- Domena 2: Ocena i monitoring modelu ISO 31000

- Dziedzina 3: Wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem

- Domeny 4: Ocena potrzeby i przydatności każdej zasady

- Domeny 5: Bezpośrednie stosowanie się do każdej zasady

- Domeny 6: Monitorowanie całości lub kluczowych działań związanych ze wszystkimi zasadami

 

Egzamin "PECB certyfikat ISO 31000 Lead Risk Manager" realizowany jest w j. ang.

Czas trwania: 3 godziny

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu " PECB certyfikat ISO 31000 Lead Risk Manager " uczestnicy mogą ubiegać się o mandaty PECB, opisane w tabeli poniżej:

Uprawnienie

Tytuł

Egzamin

Doświadczenie

zawodowe

Doświadczenie w projektach jako IT DR Manager

Inne wymagania

ISO 31000 Provisional Risk Manager

PECB Certified ISO 31000 Risk Manager 

Brak

Brak

Podpisanie zobowiązania PECB o przestrzeganiu zasad etyki

ISO 31000 Risk Manager

PECB Certified ISO 31000 Risk Manager 

2 lata: W tym 1 rok w zarządzaniu ryzykiem

200 godzin pracy w projektach z zarządzania ryzykiem

Podpisanie zobowiązania PECB o przestrzeganiu zasad etyki

ISO 31000 Lead Risk Manager

PECB Certified ISO 31000 Lead Risk 

5 lat: W tym 2 lata na stanowisku w zarządzaniu ryzykiem

300 godzin pracy w projektach zarządzania ryzykiem

Podpisanie zobowiązania PECB o przestrzeganiu zasad etyki

W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia,  w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

 

Certyfikat zostanie wydany do uczestników, którzy pomyślnie zdali egzamin i spełniają wszystkie inne wymogi związane z wybranym poświadczeniem.

 

Informacje ogólne

Koszt egzaminu jest wliczony w cenę szkolenia

Podręcznik studenta zawiera ponad 500 stron informacji i praktycznych przykładów jest w j. ang.

Autoryzowane szkolenie PECB ISO 31000 Lead Risk Manager / PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

Subskrybuj newsletter PECB na https://pecb.com/subscription

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.Terminy
Miejsce spotkania: Warszawa
  • Cena netto: 4 000,00 zł (brutto 4 920,00 zł )
  • Cena z tabletem netto: 4 400,00 zł (brutto 5 412,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
22 838 19 08
Miejsce spotkania: Kraków
  • Cena netto: 4 000,00 zł (brutto 4 920,00 zł )
  • Cena z tabletem netto: 4 400,00 zł (brutto 5 412,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
12 655 17 36