Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie Inżynieria wymagań dla systemów krytycznych dla bezpieczeństwa - IWSKB

Kod kursu: IWSKB

Nazwa kursu: Inżynieria wymagań dla systemów krytycznych dla bezpieczeństwa

Czas trwania: 2 dni

Rezerwuj

 • Metody
 •   wykład
 •   laboratorium
 •   prezentacje
 •   ćwiczenia praktyczne
 •   studium przypadków
 •   dyskusje
 •   pytania i odpowiedzi
 •   analiza doświadczeń
 •   lectures
 •   labolatorium
 •   presentation
 •   practical session
 •   questions and answers
 • Kategoria
 •  Szkolenia Systemy krytyczne
 •  Systemy Krytyczne w bezpieczeństwie
 • Gwarantujemy
 •   certyfikowany trener
 •   notatnik, długopis
 •   lunch
 •   kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 •   dyplom
 •   2-tyg pomoc email
 •   certified trainer
 •   training materials
 •   notebook, pen
 •   coffee, tea, water
 •   diploma, certificate
Dla kogo

Szkolenie kierowane jest do osób, zajmujących się określaniem wymagań w projektach budowy systemów krytycznych dla bezpieczeństwa (drogowych, przemysłowych, związanych z dystrybucją gazu oraz elektryczności, samochodowych, kolejowych, lotniczych, medycznych, wojskowych związanych z energią atomową). Dla osób we wszystkich rolach projektowych, oraz dla interesariuszy zarówno ze strony klienta, jak i dostawcy.

Krótki opis

Uczestnicy poznają zasady, jak zarządzać wymaganiami dla produktów krytycznych dla bezpieczeństwa, oraz jakie zasady przebiegu procesu inżynierii wymagań narzucają obowiązujące normy i standardy.
 

Po ukończeniu warsztatu, uczestnicy będą znali uzasadnienie zalecanych sposobów inżynierii wymagań dla takich systemów, umieli szybciej je zastosować w praktyce oraz umieć skuteczniej radzić sobie z występującymi w tym trudnościami.

Opis

• Definicja, zakres, specyfika z punktu widzenia wymagań: systemy krytyczne dla bezpieczeństwa
• Wymagania dla systemów wbudowanych – granica między wymaganiami a projektowaniem
• Definicja, zakres, specyfika z punktu widzenia wymagań: systemy wbudowane / kontrolne
• Definicja, zakres, specyfika z punktu widzenia wymagań: systemy czasu rzeczywistego
• Przegląd norm branżowych dotyczących systemów krytycznych dla bezpieczeństwa
• Automatyczne generowanie kodu i projektowanie testów z modeli
• Produktowe i procesowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa
• Jakość wymagań dla systemów krytycznych dla bezpieczeństwa
• Normy na temat zalecanych metod inżynierii wymagań.
• Pozyskiwanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa
• Zasady procesu i źródła pozyskiwania wymagań dla systemów krytycznych dla bezpieczeństwa
• Analiza wymagań pod kątem ich znaczenia dla bezpieczeństwa
• Modelowanie wymagań – wady i zalety tej formy analizy i opisu; zastosowanie narzędzi
• Jak modele wymagań służą bezpieczeństwu – weryfikacja i walidacja wymagań pod kątem bezpieczeństwa
• Wymagania dotyczące działania w czasie systemów rzeczywistym
• Analiza planowanych zmian pod kątem bezpieczeństwa
• Atrybuty wymagań dla systemów krytycznych dla bezpieczeństwa
• Procedury walidacji, weryfikacji oraz konsolidacji wymagań; inspekcje
• Zarządzanie zmianami wymagań – konieczność śledzenia powiązań; zastosowanie narzędzi
• Proces zarządzania zmianami wymagań

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.Terminy
Miejsce spotkania: Warszawa
 • Cena netto: 1 500,00 zł (brutto 1 845,00 zł )
 • Cena z tabletem netto: 1 900,00 zł (brutto 2 337,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
22 838 19 08
Miejsce spotkania: Kraków
 • Cena netto: 1 500,00 zł (brutto 1 845,00 zł )
 • Cena z tabletem netto: 1 900,00 zł (brutto 2 337,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
12 655 17 36