Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Aktualności

Informacje o szkoleniach

Kursy przedstawione w ofercie szkoleniowej CTS to szkolenia autoryzowane poszczególnych partnerów o zróżnicowanym stopniu zaawansowania oraz autorskie stworzone przez trenerów CTS. Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia dedykowanego, uwzględniającego konkretne potrzeby uczestników kursu. Na Państwa życzenie, każde szkolenie może zostać wydłużone, skrócone lub połączone z odpowiednio dopasowanym dodatkowym materiałem. W przypadku szkoleń autoryzowanych Klient przyjmuje do wiadomości, że układ szkolenia – w tym m.in. jego program, stosunek ćwiczeń praktycznych do wykładów, środowisko szkoleniowe, język materiałów szkoleniowych (głównie jest to j. angielski), itd. - nie jest zależny od CTS i trenerów CTS. 


MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ:       

Oferowane kursy, standardowo odbywają się w salach zapewnionych przez CTS w Warszawie lub Krakowie. Istnieje możliwość realizacji szkoleń w siedzibie firmy klienta na terenie całego kraju lub wynajęcie sali w dowolnym wskazanym miejscu.


GODZINY REALIZACJA KURSÓW:

Szkolenia standardowo odbywają się  w godzinach między  9.00-17.00Pierwszego dnia rozpoczynamy o godzinie 10:00

Niestandardową formę realizowania szkoleń prosimy ustalać oddzielnie z działem szkoleń szkolenia@cts.com.pl.

Każde szkolenie może jednak zostać zrealizowane w trybie:

 • WIECZOROWYM (w godzinach 16.00-20.00, o ile nie zostanie ustalone inaczej)

lub

 • WEEKENDOWYM (w soboty i niedziele, w godz. 9.00-17.00)

Jedynym warunkiem organizacji szkolenia w niestandardowych godzinach jest zgłoszenie pełnej grupy minimum 8 osób.


KOSZT SZKOLEŃ

Ceny kursów (netto i brutto) podawane na stronie CTS dotyczą zgłoszenia jednej osoby na szkolenie i stanowią podstawę do negocjacji w przypadku wykupienia szkolenia dla minimum 3 osób.

Kwota brutto jest kwotą do zapłaty z wyjątkiem podmiotów dla których usługa szkoleniowa jest finansowana ze środków publicznych  zgodnie z  treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)  w tym przypadku kwota netto jest kwotą do zapłaty.

Podstawą do wystawienia faktury na kwotę netto ze stawką VAT zwolnione jest przesłanie do CTS stosownego oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT.  

W ramach opłaty za szkolenie każdy uczestnik kursu ma zagwarantowane:

 • materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy,
 • odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe,
 • stanowisko komputerowe - jeśli szkolenia wymagają sprzętu,
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • obsługę cateringową w tym:
  • gorący posiłek podawany w ciągu dnia (dotyczy szkoleń organizowanych  w godzinach 9.00-17.00),
  • kawę / herbatę / wodę / sok, 
  • słodki poczęstunek - ciasteczka,
 • dyplom firmy autoryzującej szkolenie np. Microsoft, McAfee itp. – dokument zgodny ze standardem światowym, lub dyplom CTS przy szkoleniach autorskich,
 • koordynatora szkolenia - osoba wyznaczona, odpowiedzialna za prawidłowe przygotowanie i przebieg kursu,
 • czas ochronny po szkoleniu tz. kontakt mailowy z instruktorem prowadzącym kurs i możliwość zadania pytań dotyczących zrealizowanego materiału szkolenia.

CTS przygotowuje i realizuje na specjalne życzenie naszych Klientów:

 • wstępne testy lub ankiety kwalifikacyjne, które umożliwiają przy większej liczbie zgłoszonych osób weryfikację posiadanej wiedzy i podział na grupy wg poziomu zaawansowania kandydatów.
 • testy końcowe, sprawdzające – tylko dla grup zamkniętych, jako dodatkowa formę weryfikacji zdobytych umiejętności – bezpłatny dodatek w ramach całego zamówienia.

ZGŁOSZENIA

Aby zarezerwować miejsce na szkolenie należy wypełnić formularz online lub druk formularza, który przesyłamy mailem lub faksem. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie! Przez telefon można jedynie uzyskać informacje o wolnych miejscach, terminach i wstępnie je zarezerwować, ale ostatecznie ważna jest kolejność otrzymywanych pisemnych zgłoszeń.


POTWIERDZENIA

Po wypełnieniu formularza zgłoszenia on-line otrzymacie Państwo automatycznie generowane powiadomienie, które nie stanowi ostatecznego potwierdzenie przyjęcia uczestnika na szkolenie. Ostatecznym potwierdzeniem jest e-mail zawierający wszelkie informacje organizacyjne.

Ostateczne potwierdzenie realizacji szkolenia CTS przesyła pocztą elektroniczną najpózniej 3 dni przed terminem realizacji szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informację organizacyjne, cenę szkolenia oraz formę płatności, a także powiadomienie o dokonanych rezerwacjach hotelowych.


TERMINY

Zawarty na stronach PLAN SZKOLEŃ - KALENDARIUM zawiera na bieżąco aktualizowane ceny oraz terminy proponowane przez nasz ośrodek. W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych (tj. min. 3 osób na ten sam kurs w tym samym terminie) lub szkolenie z oddzielnie ustalanym programem szkoleniowym, istnieje możliwość ustalenia dodatkowego rabatu i dogodnego terminu kurs. Szkolenia realizowane poza siedzibą naszej firmy tj. w siedzibie klienta lub ustalonym miejscu na terenie całego kraju, wymagają dodatkowych ustaleń.


AKCJE PROMOCYJNE

Zawarte w planie szkoleniowym ceny kursów, nie obejmują AKCJI PROMOCYJNYCH. Podane ceny stanowią podstawę do odliczenia promocji lub wynegocjowanego rabatu. Akcje promocyjne pojawiają się sezonowo i na określony czas. Dla grup zorganizowanych i stałych partnerów zawsze proponujemy atrakcyjne zniżki. W przypadku szkoleń wewnętrznych lub dedykowanych dla firm, obowiązują oddzielne, indywidualne ustalenia.

WARUNKIEM SKORZYSTANIA Z PROMOCJI JEST ZAZNACZENIE NA FORMULARZY ZGŁOSZENIA INFORMACJI O WYBRANEJ PROMOCJI.


FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI

Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.

Jeżeli forma potwierdzenia nie jest wystarczająca do dokonania przelewu, należy poinformować dział szkoleń CTS, lub na karcie zgłoszenia zaznaczyć opcję wystawienie faktury proforma przed rozpoczęciem kursu. 

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z dłuższym terminem zapłaty tj. 14 do maksymalnie 30 dni i uiszczenia opłaty przelewem bankowym po szkoleniu. W tym przypadku wymagane jest dostarczenie do CTS dokumentów firmy zgłaszającej uczestnika na szkolenie (KRS, NIP, REGON) oraz zobowiązania o dokonaniu płatności w terminie zgodnym z umieszczonym na fakturze. W takich przypadkach faktury VAT są wystawiane ostatniego dnia szkolenia i w formacie .pdf wysyłane na adres email, wskazanym w formularzu zgłoszenia.


REZERWACJA NOCLEGU

Dla zamiejscowych uczestników szkoleń możemy zaoferować pomoc w dokonaniu rezerwacji noclegów w hotelach. Bardzo prosimy o zamieszczanie swoich sugestii cenowych oraz rozmieszczenia osób w pokojach, na formularzach zgłoszeniowych lub dodatkowych pismach. W miarę możliwości postaramy się o dokonanie rezerwacji w hotelach położonych jak najbliżej naszego ośrodka lub z prostym dojazdem. Instytucja delegująca przejmuje na siebie rozliczenia z hotelem (także, w przypadku rezygnacji), a uczestnik kursu zobowiązany jest do uregulowania należności za nocleg bezpośrednio w recepcji hotelu.


REZYGNACJA ZE SZKOLENIA 

Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej (email, poczta, faks). Za datę rezygnacji/zmiany terminu szkolenia przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do CTS.  Rezygnacja ze szkolenia IBM, lub zmiana terminu zgłoszone w szesnastym dniu roboczym lub w dniach następnych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia z opłat. Klient ponosi koszty w wysokości pełnej wartości zamówienia.

Rezygnacja z innych niż IBM szkoleń, lub zmiana terminu jest możliwa bez ponoszenia konsekwenji finasowych do ośmiu dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Rezygnacja zgłoszona w siódmym dniu roboczym lub w dniach następnych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia z opłaty. Klient ponosi koszty w wysokości 50% wartości kursu, z zastrzeżeniem że rezygnacja następuje 7-go dnia roboczego przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli rezygnacja, lub zmiana terminu nastąpi w szóstym dniu roboczym przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia lub w dniach następnych, w tym także w dniu szkolenia, lub nie nastąpi wcale, Klient ponosi całkowitą opłatę za kurs.

ODWOŁANIE KURSU

W przypadku wystąpienia trudności obiektywnych, CTS zastrzega sobie prawo przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia, o czym zainteresowani kandydaci zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej. CTS Customized Training Solutions zobowiązuje się do zaproponowania i zrealizowania kolejnego terminu szkolenia, a także w przypadku odmowy uczestnictwa, do zwrotu uiszczonej opłaty za kurs.


ZMIANY

CTS zastrzega sobie prawo dokonywania zmian programów szkoleniowych i cen wszystkich proponowanych kursów, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W momencie przysłania karty zgłoszenia CTS gwarantuje niezmienność ustalonej, publikowanej ceny.