Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie Developing Microsoft Azure Solutions - MS 20532

Kod kursu: MS 20532

Nazwa kursu: Developing Microsoft Azure Solutions

Czas trwania: 4 dni

Rezerwuj

 • Metody
 •   wykład
 •   laboratorium
 •   prezentacje
 •   ćwiczenia praktyczne
 •   studium przypadków
 •   dyskusje
 •   pytania i odpowiedzi
 •   analiza doświadczeń
 •   trening umiejętności
 •   lectures
 •   labolatorium
 •   presentation
 •   practical session
 •   questions and answers
 • Kategoria
 •  Szkolenia Microsoft
 •  Szkolenia Azure
 • Gwarantujemy
 •   certyfikowany trener
 •   notatnik, długopis
 •   lunch
 •   kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 •   dyplom
 •   2-tyg pomoc email
 •   materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 •   certified trainer
 •   training materials
 •   notebook, pen
 •   coffee, tea, water
 •   diploma, certificate
Dla kogo

Szkolenie MS 20532 przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami tworzenia wysokodostępnych aplikacji w chmurze obliczeniowej Azure. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy z istniejącą aplikacją ASP.NET MVC i rozwinięcia jej funkcjonalności jako niezbędnego etapu na drodze wdrożenia jej do Azure.

 

Szkolenie jest pierwszą częścią cyklu dedykowanego do egzaminu 70-533

Krótki opis

Kurs MS 20532 przeznaczony jest dla osób, które mają podstawową wiedzę i doświadczenie w pracy z platformą Azure. Kandydaci powinny również rozumieć koncepcje of ASP.NET i C#. Kursanci muszą również sprawnie korzystać z narzędzi programistycznych oraz rozumieć techniki i podejścia stosowane w tworzeniu aplikacji.

Wymagania

Przed udziałem na kurs, kursanci muszą mieć wstępne doświadczenie w pracy z platformą Azure.


 Zapoznanie i wiedza w wykorzystaniu komunikacji na platformie Azure
Konfigurowanie i wdrażanie aplikacji internetowych ASP.NET
Tworzenie stron internetowych galerii Azure
Wdrażanie i monitorowanie stron internetowych Azure
Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych Azure
 Posiadanie wiedzy opisania komunikacji usług w chmurze i maszyn wirtualnych
Osoby umiejące wdrożyć istniejące pakiety usług cloud
• Tworzenie i zarządzanie kontami oraz parametrami klasy Storage
Tworzenie, konfigurowanie i podłączanie do instancji Bazy danych SQL
Określanie potrzeb i importowanie bazy danych SQL Standalone
Zarządzanie użytkownikami, grupami i subskrypcjami w przypadku usługi Active Directory, Azure
Tworzenie i zarządzanie sieciami wirtualnymi w Azure
 

Opis

1.Dewelopment z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure

 • Usługi Azure (Azure Services)
 • Portale zarządzania


2.Przygotowanie infrastruktury środowiska deweloperskiego z użyciem maszyn wirtualnych Azure

 • Tworzenie maszyn wirtualnych Azure
 • Obciążenie i monitorowanie maszyn wirtualnych Azure
 • Migracja instancji maszyn wirtualnych Azure
 • Sieci wirtualne na platformie Azure


3.Zarządzanie infrastrukturą w Azure

 • Azure Web Apps
 • Hostowanie aplikacji w usłudze Azure
 • Konfiguracja elementów Azure Web Apps
 • Publikowanie treści za pomocą Azure Web Apps
 • Witryny Azure (Azure Web Sites)
 • Hosting aplikacji webowych w Azure
 • Konfigurowanie witryny Azure
 • Publikowanie witryny Azure
 • Monitorowanie witryny Azure


4.Infrastruktura webowa na platformie Azure

 • Magazynowanie instancji SQL Data w Azure
 • Zarządzanie bazami danych SQL w Azure
 • Narzędzia bazo- danowe w Azure SQL
 • Zabezpieczanie i odzyskiwanie w Azure SQL Database Instance

 

5.Projektowanie aplikacji o wysokiej niezawodności w chmurze (Cloud Applications)

 • Praktyki projektowania aplikacji o wysokiej dostępności
 • Tworzenie aplikacji ASP.NET o wysokiej dostępności
 • Typowe wzorce aplikacji w chmurze
 • Nadawanie cech danym aplikacji


6.Realizowanie logiki przetwarzania z wykorzystaniem Azure

 • Czym są usługi w chmurze (Cloud Services)
 • Role webowe usług w chmurze (Cloud Service Web Roles)
 • Dostosowywanie konfiguracji usług w chmurze
 • Uaktualnianie i zarządzanie wdrożeniami usług w chmurze Azure (Azure Cloud Service Deployments)
 • Role robocze usług w chmurze (Cloud Service Worker Roles)
 • Przetwarzanie roli roboczej usług w chmurze
 • Nadawanie cech danym z wykorzystaniem ról
 • Analizowanie aplikacji w obrębie instancji ról usług w chmurze


7.Składowanie danych tabelarycznych w Azure

 • Przegląd Azure SQL Databases
 • Zarządzanie Azure SQL Databases
 • Używanie Azure SQL Databases za pomocą SQL Server Data Tools
 • Migracja danych do Azure SQL Databases
 • Replikacja i odtwarzanie instancji Azure SQL Databases
 • Przegląd składowania Azure (Azure Storage)
 • Przegląd składowania w postaci tabel Azure (Azure Storage Tables)
 • Transakcje typu Table Entity


7.Składowanie plików i mediów w Azure

 

 • Składowanie typu Blob (Azure Storage Blobs)
 • Kontrola dostępu do Storage Blobs i kontenerów
 • Monitorowanie Storage Blobs
 • Konfigurowanie kont składowania Azure (Azure Storage Accounts)
 • Pliki Azure
 • Ładowanie i migracja danych


8.Składowanie danych z użyciem kolejek Azure

 

 • Mechanizmy kolejkowania w Azure
 • Przegląd składowania z wykorzystaniem kolejek Azure (Azure Storage Queues)
 • Obsługa komunikatów kolejek Azure
 • Azure Service Bus
 • Azure Service Bus Queues
 • Azure Service Bus Relay
 • Azure Service Bus Notification Hubs


9.Automatzacja integracji z zasobami Azure

 

 • Biblioteki klienckie Azure SDK
 • Tworzenie skryptów PowerShell zarządzania usługami Azure
 • Interfejsy Azure REST
 • Azure Resource Manager


10.Implementacja bezpieczeństwa w aplikacjach webowych z wykorzystaniem Azure

 

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Directories
 • Azure AD Access Control Service
 • Azure AD Multi-Factor Authentication

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.Terminy
Miejsce spotkania: Warszawa
 • Cena netto: 3 700,00 zł (brutto 4 551,00 zł )
 • Cena z tabletem netto: 4 100,00 zł (brutto 5 043,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
22 838 19 08
Miejsce spotkania: Kraków
 • Cena netto: 3 700,00 zł (brutto 4 551,00 zł )
 • Cena z tabletem netto: 4 100,00 zł (brutto 5 043,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
12 655 17 36