Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions - MS 20533

Kod kursu: MS 20533

Nazwa kursu: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Czas trwania: 5 dni

Rezerwuj

 • Metody
 •   wykład
 •   laboratorium
 •   prezentacje
 •   ćwiczenia praktyczne
 •   studium przypadków
 •   dyskusje
 •   pytania i odpowiedzi
 •   analiza doświadczeń
 •   trening umiejętności
 •   lectures
 •   labolatorium
 •   presentation
 •   practical session
 •   questions and answers
 • Kategoria
 •  Szkolenia Microsoft
 •  Szkolenia Azure
 • Gwarantujemy
 •   certyfikowany trener
 •   notatnik, długopis
 •   lunch
 •   kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 •   dyplom
 •   2-tyg pomoc email
 •   materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 •   certified trainer
 •   training materials
 •   notebook, pen
 •   coffee, tea, water
 •   diploma, certificate
Dla kogo

Szkolenie MS 20533 przeznaczone jest dla doświadczonych specjalistów IT (poziom zaawansowany), którzy zarządzają złożoną infrastrukturą. Kurs wprowadza  uczestnika do Microsoft Azure na przykładzie administrowania strukturą powiązań usług w chmurze jak i powiązań hybrydowych..

Krótki opis

Celem szkolenia jest:

- poznanie narzędzi i architektury Azure

- wdrożenie i zarządzanie wirtualną siecią w Azure

- zaplanowanie i stworzenie wirtualnych maszyn

- konfiguracja, zarządzanie i monitorowanie wirtualnymi maszynami

- wdrożenie, zarządzanie, backup i monitorowanie usługami

- planowanie, wdrożenie serwisów bazodanowych w oparciu o SQL Database

- wdrożenie i utrzymanie witryn

- usługi w chmurze i zarządzanie nimi

- media w Azure

- Azure AD – tworzenie i zarządzanie

- integracja Windows AD i Azure AD

- automatyzacja pracy przy użyciu PowerShell

Wymagania

Aby przystąpić do wybranego szkolenia należy wykazać się znajomością zagadnień w następujących technologiach:


Znajomość technologii wirtualizacji  w tym: maszyn wirtualnych, wirtualnych sieci i wirtualnych dysków twardych.
 Posiadania wiedzy na temat,  konfiguracji sieci w tym: TCP / IP, DNS, wirtualnych sieci prywatnych, zapory systemowej i technologii szyfrowania.
Zrozumienie stron internetowych, w tym: tworzenie, konfigurowanie, monitorowanie i wdrożenie strony internetowej w usłudze Internet Information Services (IIS).
Rozumienie pojęć: Active Directory oraz domen, lasu, kontrolerów domen, replikacji, Kerberos i LDAP.
Rozumienie pojęcia baz danych, w tym: tabel, kwerend, Structured Query Language (SQL) i analiza schematów baz danych
Zrozumienie sprężystości i Disaster Recovery w tym: operacje tworzenia kopii zapasowych i procesów przywracania.

 

 

Opis

1. Wprowadzenie do Azure

 • Technologia w chmurze
 • Azure Portals
 • Zarządzanie z PowerShell

 

2. Wdrożenie I zarzadzanie wirtualnymi sieciami

 • Planowanie
 • Adminsitracja

 

3. Implementacja wirtualnych maszyn

 • Planowanie Virtual Machine Worklaods
 • Microsoft Assessment I Planning Toolkit
 • Tworzenie wirtualnych maszyn

 

4. Zarządzanie wirtuyalnymi maszynami

 • Konfiguracja
 • Monitoring

 

5. Planowanie I wdrożenie usług Storage

 • Rodzaje Storage
 • Wybór, planowanie, zarządzanie kontami w Storage
 • BLOB i pliki, odzyskiwanie i archiwizacja

 

6. Planowanie i wdrożenie Data Services

 • Różnice pomiędzy SQL Databases a Azure SQL Databases
 • Implementacja Azure SQL Databases
 • Migracja danych do SQL Azure

 

7. Wdrożenie Cloud Services i Mobile Services

 • Zarządzanie pakietami
 • Konfiguracja Cloud Services
 • Wdrożenie Mobile Services
 • Monitorowanie I diagnostyka

 

8. Wdrożenie Content Delivery Network I Media Services

 • Publikowanie danych w Azure Media Services
 • Zarządzanie mediami

 

9. Implementacja Active Directory w Azure (AAD)

 • Tworzenie i zarządzanie AAD
 • Konfiguracja Application Integration w AAD
 • AAD Premium

 

10. Zarządzanie Active Directory w środowisku hybrydowym

 • Użytkownicy Office 365
 • Rozszerzenie AD w Azure
 • Synchronizacja – Directory Synchronization
 • Active Directory Federation Services (AD FS)

 

11. Automatyzacja – PowerShell

 • PowerShell Workflows
 • Zarządzanie automatyzacją

 

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.Terminy
Miejsce spotkania: Warszawa
 • Cena netto: 4 000,00 zł (brutto 4 920,00 zł )
 • Cena z tabletem netto: 4 400,00 zł (brutto 5 412,00 zł ) - szczegóły
Początek:
2017-10-02
Koniec:
2017-10-06
Miejsce spotkania: Kraków
 • Cena netto: 4 000,00 zł (brutto 4 920,00 zł )
 • Cena z tabletem netto: 4 400,00 zł (brutto 5 412,00 zł ) - szczegóły
Początek:
2017-11-27
Koniec:
2017-12-01