Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie Microsoft Azure for AWS Experts - MS 40390

Kod kursu: MS 40390

Nazwa kursu: Microsoft Azure for AWS Experts

Czas trwania: 3 dni

Rezerwuj

 • Metody
 •   wykład
 •   laboratorium
 •   prezentacje
 •   ćwiczenia praktyczne
 •   studium przypadków
 •   dyskusje
 •   pytania i odpowiedzi
 •   analiza doświadczeń
 •   trening umiejętności
 •   lectures
 •   labolatorium
 •   presentation
 •   practical session
 •   questions and answers
 • Kategoria
 •  Szkolenia Microsoft
 •  Szkolenia Azure
 • Gwarantujemy
 •   certyfikowany trener
 •   notatnik, długopis
 •   lunch
 •   kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 •   dyplom
 •   2-tyg pomoc email
 •   materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 •   certified trainer
 •   training materials
 •   notebook, pen
 •   coffee, tea, water
 •   diploma, certificate
Dla kogo

Szkolenie MS 40390 jest przeznaczone dla specjalistów IT oraz osób zajmujących się rozwojem usług IT, którzy dobrze znają technologie lokalne (On-Premises) oraz posiadają wiedzę dotyczącą technologii przetwarzania w chmurze Amazon Web Services (AWS)i chcą poszerzyć wiedzę o wykorzystanie Microsoft Azure. Omówione są między innymi takie usługi jak Azure Virtual Machines, Storage, Virtual Networking, Azure Active Directory.

Krótki opis

Zapoznanie z zagadnieniami usługi MS Azure. Poznanie różnic pomiędzy AWS i Azure. Usługi te są wykorzystywane podczas tworzenia rozwiązań hybrydowych. Szkolenie to obejmuje swoim zakresem podstawy wymienionych usług, dostarczając niezbędnej wiedzy do właściwego zaprojektowania rozwiązań chmurowych lub hybrydowych. Zawiera również prezentacje i laboratoria, które umożliwią uczestnikom szkolenia pogłębić wiedzę niezbędną przy wdrażaniu tych rozwiązań.

Wymagania

Dobra znajomość administracji rozwiązaniami infrastruktury lokalnej. Znajomość Amazon Web Services.

Opis

 •     Wprowadzenie do Microsoft Azure
  •         Omówienie podstawowych usług
  •         Zarządzanie usługą Azure AD

 

 •     Porównanie usług Microsoft Azure i AWS
  •         Różnice i podobieństwa
  •         Omówienie sposobu wyliczania kosztów

 

 •     Linux w Azure
  •         Wsparcie dla Linuxa Azure
  •         Monitorowanie i automatyzacja przy użyciu narzędzi MS i firm trzecich

 

 •     Maszyny wirtualne
  •         Omówienie VM w Azure
  •         VM z Linux-em w Azure
  •         Migracja VM z AWS do Azure
  •         Zarządzanie zasobami dyskowymi dla VM w Azur

 

 •     Wirtualizacja sieci w Azure
  •         Omówienie wirtualizacji sieci w Azure
  •         Zarządzanie bezpieczeństwem sieciowym
  •         Zarządzanie wysoką dostępnością sieci
  •         Zapewnianie łączności pomiędzy lokalną siecią a Azure.

 

 •     Azure Active Directory
  •         Omówienie Azure AD
  •         Synchronizacja lokalnego AD o Azure AD
  •         Multi-factor authentication
  •         Integrowanie usługi Azure AD z usługami lokalnymi

 

 •     Resource Manager
  •         Omówienie różnic pomiędzy Resource Manager i AWS CloudFormation
  •         Zarządzanie Azure z wykorzystaniem Resource Manager.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.Terminy
Miejsce spotkania: Warszawa
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
22 838 19 08
Miejsce spotkania: Kraków
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
12 655 17 36