Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions - MS 40441

Kod kursu: MS 40441

Nazwa kursu: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

Czas trwania: 3 dni

Rezerwuj

 • Metody
 •   wykład
 •   laboratorium
 •   prezentacje
 •   ćwiczenia praktyczne
 •   studium przypadków
 •   dyskusje
 •   pytania i odpowiedzi
 •   analiza doświadczeń
 •   trening umiejętności
 •   lectures
 •   labolatorium
 •   presentation
 •   practical session
 •   questions and answers
 • Kategoria
 •  Szkolenia Microsoft
 •  Szkolenia Azure
 • Gwarantujemy
 •   certyfikowany trener
 •   materiały szkoleniowe (w wersji papierowej)
 •   notatnik, długopis
 •   lunch
 •   kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 •   dyplom
 •   2-tyg pomoc email
 •   materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 •   certified trainer
 •   training materials
 •   notebook, pen
 •   coffee, tea, water
 •   diploma, certificate
Dla kogo

Szkolenie MS 40441 przeznaczone jest dla administratorów IT odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem SQL Server, chcących wdrożyć rozwiązania związane z platformą wirtualizacji AZURE.

Krótki opis

Kurs 40441 ma na celu przedstawienie zasad projektowania i wdrażania rozwiązań chmurowych wykorzystujących dane składowane w lokalnych zasobach, strukturach hybrydowych oraz na platformie Microsoft Azure.
Pokazuje przykłady typowych obciążeń produkcyjnych, zasady optymalizacji działania oraz projektowania z wykorzystaniem technologii wysokiej dostępności i przywracania systemów po awariach.

Wymagania

Bardzo dobre zrozumienie budowy infrastruktury opartej na rozwiązaniu MS SQL Server,

Posiadanie wiedzy na poziomie MSCE architektury  MS SQL Server.

Opis

 • Omówienie składowych Microsoft Cloud Data Platform.
  •     wprowadzenie do Microsoft Cloud Data Platform
  •     Microsoft SQL Server
  •     narzędzia do pracy z rozwiązaniami
  •     oferta składowania danych w chmurze
  •     wizualizacja danych
  •     przedstawienie platformy Cortana Analytics Suite

 

 • Implementacja środowiska SQL Server na maszynach wirtualnych MS Azure
  •     komponenty oferty maszyn wirtualnych
  •     architektury składowania danych
  •     modele wdrożeń w Azure
  •     warstwowy model w maszynach wirtualnych
  •     wdrażanie maszyn wirtualnych
  •     scenariusze wdrożeniowe
  •     przenoszenie obciążeń roboczych do chmury
  •     łączenie z maszyną Azure VM
  •     łączenie domen VM
  •     zalecenia i dobre praktyki

 

 • Implementowanie baz danych SQL    czym jest baza danych SQL
  •     warstwa danych/elastyczna warstwa danych
  •     opcje skalowalności
  •     elastyczne bazy danych
  •     narzędzia do pracy z bazami elastycznymi
  •     wydajność rozwiązań bazodanowych SQL
  •     narzędzie Service Tier Advisor

 

 • Wysoka dostępność baz danych SQL oraz odzyskiwanie danych
  •     utrzymanie ciągłości biznesowej baz danych SQL
  •     technologie HA/DR (dostępność i odzyskiwanie)
  •     kopie bezpieczeństwa
  •     scenariusze replikowania danych

 

 • Hybrydowe rozwiązania HA/DR w SQL Server\
  •     architektura wdrożeń HA/DR
  •     grupy dostępności technologii AlwaysOn
  •     klastry bezpieczeństwa AlwaysOn
  •     kopie lustrzane
  •     technologia transferu dziennika Log Shipping
  •     kopie bezpieczeństwa w Azure
  •     zarządzanie kopiami bezpieczeństwa
  •     pliki danych SQL Server w Azure

 

 • Projektowanie i wdrażanie bezpieczeństwa dostępu
  •     przedstawienie podejścia do bezpieczeństwa danych w SQL Server
  •     konfigurowanie dostępu przez ścianę ogniową (Firewall)
  •     integracja bazy SQL Server z kontami Active Directory
  •     szyfrowanie
  •     bezpieczeństwo wierszy danych
  •     dynamiczne maskowanie danych
  •     audyt i wykrywanie zagrożeń

 

 • Monitorowanie i zarządzanie rozwiązaniami
  •     wykorzystywanie automatyzacji w Azure
  •     monitorowanie i zarządzanie rozwiązaniami SQL
  •     stosowanie technologii Operational Insights

 

 • Projektowanie i implementowanie rozwiązań bazodanowych dla SQL Server i SQL Database
  •     przykład praktyczny - hybrydowe rozwiązanie SQL Server
  •     przykład praktyczny - wzorzec Lift and Shift

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.Terminy
Miejsce spotkania: Warszawa
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
22 838 19 08
Miejsce spotkania: Kraków
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
12 655 17 36