Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie Programowanie w Windows Presentation Foundation (WPF) wersji 4.5. - WPF

Kod kursu: WPF

Nazwa kursu: Programowanie w Windows Presentation Foundation (WPF) wersji 4.5.

Czas trwania: 3 dni

Rezerwuj

 • Metody
 •   wykład
 •   laboratorium
 •   prezentacje
 •   ćwiczenia praktyczne
 •   studium przypadków
 •   dyskusje
 •   analiza doświadczeń
 •   trening umiejętności
 •   lectures
 •   labolatorium
 •   presentation
 •   practical session
 •   questions and answers
 • Kategoria
 •  Test Driven Development, Szkolenia Projekty Programistyczno Biznesowe
 • Gwarantujemy
 •   certyfikowany trener
 •   notatnik, długopis
 •   lunch
 •   kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 •   dyplom
 •   2-tyg pomoc email
 •   materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 •   certified trainer
 •   training materials
 •   notebook, pen
 •   coffee, tea, water
 •   diploma, certificate
Dla kogo

Szkolenie Programowanie w Windows Presentation Foundation (WPF) wersji 4.5. przewidziane dla programistów chcących rozwijać aplikację używająć najnowszej wersji WPF i wzorca MVVM.
 

Krótki opis

Celem kursu Programowanie w Windows Presentation Foundation (WPF) wersji 4.5. jest nauka wszystkich dostępnych narzędzi i praktycznego zastosowania ich w aplikacji okienkowej. Od podstaw aż do zaprojektowania niedużej aplikacji.

Na przykładach nauczymy się
- używać wzorca MVVM,
- używać wbudowanych w środowisko kontrolek, oraz tworzyć własne,
- zapewnić responsywność i skalowalność aplikacji,
- prawidłowo podzielić aplikację na moduły
- zmieniać wygląd aplikacji

 

 

Wymagania

Znajomość Visual Studio i C#
Rekomendowane ukończenie kursu "Wzorce projektowe w C#"

Opis

 1.   .NET

 •  Nowości w Visual Studio 2015
 •  Technologie w obrębie .NET


 2.      WPF

 •  Język XAML
 •  Code Behind
 •  MVVM


 3.      Interfejs

 •   Struktura projektów WPF, Dependency Properties
 •   Databinding
 •   Zasoby - Resources
 •   Komendy - Commands
 •   Zdarzenia - Events
 •   Style
 •   Zachowania (Behaviors)
 •   Attached Property


4.      Kontrolki

 •   Podstawowe kontrolki
 •   Dodatki - przegląd kontrolek, Extended.Wpf.Toolkit, Telerik, Infragistics
 •   Własne kontrolki User Controls, Custom Controls
 •   Templates


5.      Dane

 •   Data access
 •   LINQ
 •   Entity Framework
 •   Walidacja


 6.      Zawansowane

 •   Operacje asynchroniczne, pobieranie danych bez zamrażania interfejsu
 •   Kontener Unity, PRISM


 7.      Przykładowa Aplikacja

 •   Prawidłowa struktura projektu
 •   Implementacja prostej aplikacji

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.Terminy
Miejsce spotkania: Warszawa
 • Cena netto: 2 800,00 zł (brutto 3 444,00 zł )
 • Cena z tabletem netto: 3 200,00 zł (brutto 3 936,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
22 838 19 08
Miejsce spotkania: Kraków
 • Cena netto: 2 800,00 zł (brutto 3 444,00 zł )
 • Cena z tabletem netto: 3 200,00 zł (brutto 3 936,00 zł ) - szczegóły
Początek:
Zadzwoń
Koniec:
12 655 17 36