Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Warunki przyjmowania uczestników na egzaminy

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na testy są przyjmowane jedynie na formularzach zgłoszeniowych CTS dostępnych przez stronę – link do zapisów http://cts.com.pl/Egzaminy-zapisy-inne

Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie. Przez telefon można jedynie uzyskać informacje o dostępnych egzaminach i dostępnych terminach. CTS nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego podania danych przez zgłaszających na egzamin.

Zgłoszenie na egzamin, przesłane do CTS oznacza akceptację warunków (regulaminów) firm akredytujących, określających zasady przystępowania do egzaminów. CTS nie przyjmuje zastrzeżeń co do tych zasad i nie jest stroną w umowie pomiędzy uczestnikiem egzaminu, a dostawcami egzaminów.

 

POTWIERDZENIA

Po otrzymaniu zgłoszenia CTS wysyła pocztą elektroniczną (na adres email osoby kontaktowej) automatyczne potwierdzenie przyjęcia egzaminu do realizacji.

W przypadku egzaminów VUE i Certiport po zarejestrowaniu przez administratora  CTS egzaminu w systemie, otrzymacie Państwo ostateczne potwierdzenie terminu, godziny, miejsca i ceny egzaminu.

 

TERMINY

Sesje są realizowane w czwartki, w godzinach 9.30-15.00. Chęć przystąpienia do testu należy zgłosić na formularzu  -  minimum 7 dni roboczych przed wybranym terminem. Zgłoszenie bezpośrednio przez centrum egzaminacyjne  nie oznacza, że wybrany termin testu, jest możliwy do realizacji.

W przypadku egzaminów realizowanych w formie klasycznej, zgłoszenie powinno nastąpić na minimum 14 dni roboczych przed terminem.

 

MIEJSCE

Wszystkie testy zdalne odbywają się w siedzibie CTS Warszawa al. Jana Pawła II 25, III piętro. Testy klasyczne (klasa) mogą być realizowane poza siedzibą CTS, wg indywidualnych ustaleń.

 

REALIZACJA EGZAMINÓW

Na sesję testową należy przynieść dowód stwierdzający tożsamość  zawierający zdjęcie i podpis oraz drugi dokument z podpisem.

Przy egzaminach  ze zniżką dla studentów wymagane jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej.

 

KOSZT EGZAMINÓW

Koszty egzaminów uzależnione są od kursów walut i przeliczenia w PLN wg kursu banku komercyjnego. Każde podejście do testu, niezależnie od wyniku jest płatne, chyba że jest objęte promocją lub mają Państwo voucher.

Cena egzaminu w przeliczeniu na PLN podawana jest w potwierdzeniu realizacji egzaminu. W cenę każdego egzaminu wliczane są koszty bankowe ponoszone przez nasze centrum podczas rejestracji.

 

FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI

Płatności w formie przelewu należy dokonać na podstawie potwierdzenia realizacji zgłoszenia (cena z VAT jest ceną do zapłaty), przed realizacją testu. Numer konta bankowego znajduje się na naszej stronie. Brak potwierdzenia, że przelew został uiszczony oznacza brak możliwości podejścia do egzaminu. Kwota naliczona pozostaje do zapłaty.

Nie wystawiamy faktur proforma.

Nie realizujemy egzaminów z odroczonym terminem płatności.

 

REZYGNACJA Z EGZAMINU LUB PRZENIESIENIE TERMINU EGZAMINU

Rezygnacja  lub zmiana terminu/godziny  egzaminu musi nastąpić w formie pisemnej (cts(at)cts.com.pl) nie później niż 72 godziny (3 dni robocze) przed rozpoczęciem sesji. Rezygnacja z testu w terminie późniejszym nie zwalnia z opłaty za test. CTS zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu sesji egzaminacyjnej bez podania przyczyn.

 

Wszelkich dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać drogą mailową pod adresem mail:  egzaminy@cts.com.pl