Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Studia podyplomowe

We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego i Akademią MDDP uruchomiliśmy dwa programy studiów podyplomowych.

  • Dyplomowany tester systemów IT
  • Cyberbezpieczeństwo - normy, standardy, i dobre praktyki

Opis poszczególnych programów i szczegółówe informacje znajdą Państwo w poszczegónych zakładkach.

   Zapraszamy do kontaktu z nami

telefon 12 655 17 36
szkolenia(małpa)cts.com.pl
 

Wybierz interesujący Cię temat:

Dyplomowany tester systemów IT

CEL STUDIÓW

Zapraszamy do zapisów na studia podyplomowe, których celem jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu analizy, projektowania i nadzorowania testowaniem w organizacjach. Zakres studiów został opracowany niezależnie od stosowanych technik i technologii i opiera się w głównej mierze na uznanych międzynarodowych standardach International Software Test Institute (STI) i Software Testing Qualification Board (ISTQB). Program studiów zawiera także zakresy tematyczne teorii i praktyki, które są pomocne w zakresie uzyskania międzynarodowych certyfikatów ISTQB oraz STI.

 

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Uczestnicy studiów zdobędą lub ugruntują wiedzę w zakresie przebiegu procesu testowania systemów IT w organizacji – od zaplanowania, przez projekt, wdrożenie, nadzór i zamknięcie testu. Absolwenci studiów będą potrafili wdrożyć w organizacji system testów z uwzględnieniem jej celów i potrzeb, kierując się aspektami biznesowymi – czasem wykonania, kosztami wdrożenia i utrzymania, korzyściami finansowymi i celami gospodarczymi. Wyważenie w programie studiów teorii i praktyki pozwoli absolwentom na umiejętne stosowanie norm, standardów i dobrych praktyk w procesie testowania.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia w głównej mierze kierowane są do analityków testów, kierowników testów, kierowników jakości, specjalistów automatyzacji testów, programistów, projektantów systemów IT, kierowników projektów, kierowników systemów krytycznych, analityków.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
  • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną (praca obejmuje zagadnienia przedmiotów Co i jak testować oraz Organizacja testowania) oraz projektem grupowym (przedmioty Analiza i projektowanie testów, Techniki projektowania testów, Projektowanie testów technicznych).
  • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).

 

Program, zasady naboru, opłaty dostępne są tutaj