Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Sharepoint Training Solutions

Przedstawiamy Państwu projektowe ujęcie szkoleń podzielone według grup zawodowych i poziomów właściwych i poprzedzającyh je ścieżek uzupełniających. Projekt ten pod nazwą Sharepoint Training Solutions uruchomiliśmy, abyście mogli Państwo lepiej zrozumieć ideę Sharepointa i móc lepiej dobrać szkolenia dla siebie. Oczywiście zawsze służymy pomocą doradczą.

Projekt ten obejmuje szkolenia, które dają gwarancję przeszkolenia pełnej kadry osób, pracujących z SharePointem na różnych poziomach oraz z różnymi potrzebami. Na podstawie komplementarnej analizy, dokonaliśmy podziału szkoleń na osiem głównych ścieżek edukacyjnych, opartych o autoryzowane kursy firmy Microsoft. Każda ścieżka zawiera pakiet kursów: podstawowych, wstępnych i uzupełniających.

Dla Państwa wygody pogrupowaliśmy ścieżki w zależności od funkcji biznesowej jaką obecnie realizujecie Państwo na stanowisku w swojej pracy, lub też jaką byście chcieli realizować w przyszłości. 

Na poniższych zakładkach opisaliśmy każdą ścieżkę osobno. Dla Państwa wygody wystarczy kliknąć odpowiednią funkcję w pracy, aby przenieść się automatycznie do zakładki opisują szkolenia przypisane dla danej funkcji.

Na pozostałych zakładkach znajdziecie Państwo także informacje na temat skali trudności kursów i metodologii pracy.

Podstawowe funkcje w pracy:

Wybierz interesujący Cię temat:

Advanced SharePoint Farm Administration Kit

CHARAKTERYSTYKA

Ścieżka przeznaczona jest dla tych, którzy chcieliby zdobyć praktyczne umiejętności pozwalające zarządzać platformą SharePoint i farmą serwerów, na której ją zainstalowano.  Od administratora całego środowiska oczekuje się sprawnego poruszania się nie tylko w funkcjonalnościach platformy,  ale niezbędna jest również wiedza z zakresu działania produktów i usług powiązanych ze środowiskiem takich jak Active Directory czy SQL, oraz wykorzystania narzędzia PowerShell. Kurs podstawowy obejmuje 2 oficjalne kursy przeznaczone dla administratorów, których zadaniem jest dokładna prezentacja procedur i dobrych praktyk związanych z instalacją platformy przygotowaniem jej do działania oraz bieżącym utrzymaniem. Ponadto w ramach tej ścieżki proponujemy szkolenie z zakresu zarządzania polityką informacyjną w ramach  platformy SharePoint oraz z zaawansowanego zarządzania wyszukiwaniem.

Czas realizacji ścieżki: 20 dni.

Czas realizacji pełniej ścieżki (z kursami wstępnymi): 43 dni

MAIN KIT

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

20331

Core Solutions of SharePoint Server 2013

5 dni

B

Doświadczenie w zarządzaniu Active Directory, znajomość narzędzia PowerShell oraz umiejętności użytkownika końcowego SharePoint.

20332

Advanced Solutions of SharePoint Server 2013

5 dni

C

Jw; Zalecane ukończenie kursu 20331.

55033

SharePoint Site Collection and Site Administration

5 dni

B

Podstawowa znajomość SharePoint.

55037

SharePoint Search Inside Out Course

5 dni

C

Dobra znajomość architektury SharePoint.

 

ZALECANY PAKIET KURSÓW WSTĘPNYCH

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

10969

Active Directory Service with Windows Server

5 dni

B

-

10961

Automating Administering with Windows PowerShell

5 dni

C

Znajomość Active Directory.

20462

Administering Microsoft SQL Server

5 dni

B

-

55031

SharePoint 2013 for End User

3 dni

A

-

 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55066

PowerShell for SharePoint Administrators

1 dzień

B

Podstawy administracji platform SharePoint; podstawy pracy z narzędziem PowerShell.

55122

Microsoft SharePoint Search Administration

3 dni

B

Znajomość podstaw administracji platform SharePoint.

55042

SharePoint 2013 Business Intelligence

3 dni

B

Podstawy pracy z witrynami SharePoint.

55034

Project Server Inside Out

5 dni

B

Znajomość problematyki zarządzania platform SharePoint

Site Collection Power Admin

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw szkoleń kierowany jest do osób, które chcą zarządzać kolekcjami witryn SharePoint, poprzez efektywne wykorzystane licznych funkcjonalności dostępnych w systemie oraz zalecanych przez producenta dobrych praktyk w tym zakresie. Cykl podstawowy obejmuje szkolenie z zakresu administracji witrynami SharePoint, narzędzi Business Intelligence (w celu wprowadzania do systemu  informacji oczekiwanych przez użytkowników) oraz szkolenia z zakresu istotnych narzędzi wspierających wizualną przebudowę witryn i wprowadzenia do SharePoint automatyki obiegu dokumentów. Oprócz tego do cyklu podstawowego proponujemy również szkolenia z konfiguracji silnika wyszukiwania. Jest on istotnym elementem poprawiającym działanie witryn i użyteczność przechowywanych w nich informacji, choć często zaniedbywanym przez administratorów witryn jak i administratorów utrzymania. Naukę proponujemy jednak rozpocząć  od kursu 55105. Pozwoli on poznać ogólną strukturę środowiska i wzajemne relacje między  administratorem witryny i administratorem utrzymania SharePoint.

MAIN KIT

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55033

SharePoint Site Collection and Site Administration

5 dni

B

Podstawowa znajomość SharePoint oraz produktów współpracujących z rodziny Microsoft Office.

55063

Advanced SharePoint Business Intelligence

5 dni

B

Znajomość podstaw analityki biznesowej oraz problematyki zarządzania  witrynami SharePoint.

55048

No-Code SharePoint 2013  Workflows with SharePoint Designer 2013 and Visio

3 dni

B

Znajomość podstaw tematyki rozwoju witryn SharePoint oraz produktów wspierających (SharePoint Designer oraz Microsoft Visio).

55081

Basic SharePoint Server Branding

2 dni

A

Podstawowa znajomość SharePoint.

55122

Microsoft SharePoint Search Administration

3 dni

B

Zalecane wcześniejsze ukończenie kursu 55033.

55105

Quick SharePoint Maintenance for the Part Time Administrators

2 dni

B

Znajomość podstaw  pracy SharePoint oraz ogólna wiedza na temat architektury informacji w SharePoint.

 

ZALECANE KURSY WSTĘPNE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55028

SharePoint 2013 Power User

2 dni

A

-

55031

SharePoint 2013 End User

3 dni

A

-

55050

SharePoint 2013 End User Level I

4 dni

A

-

 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55102

The SharePoint 2013 Server Collection and Site Templates

2 dni

A

Podstawowa znajomość zagadnień administracyjnych SharePoint.

55072

Visualizing Data with SharePoint 2013 Report Builder PowerPivot PowerView with NO CODE

5 dni

B

Zawansowana znajomość SharePoint oraz podstawowa znajomość rodziny produktów Microsoft Office i ich wykorzystania do analizy informacji.

55084

 Excel 2013 Self-Service Analytics with No Code for the End UserExcel 2013 Self-Service Analytics with No Code for the End User

2 dni

A

-

 


SharePoint Development

CHARAKTERYSTYKA

Ścieżka S3 przeznaczona jest dla programistów ASP.NET, chcących tworzyć rozwiązania dla platformy SharePoint.  Podstawowy zestaw kursów  obejmuje oficjalne szkolenia z zakresu tworzenia rozwiązań dla platformy, oraz dwa kursy wspierające przygotowywanie narzędzi dla użytkowników z zakresu BI. Dla tych, którzy chcieliby przejść pełną ścieżkę kursów programistycznych, proponujemy szeroki wybór kursów wstępnych, pozwalających na szczegółowe poznanie rozwiązań programistycznych firmy Microsoft. Jest to niezbędne aby efektywnie wykorzystać  oficjalne szkolenia dla platformy SharePoint.

WAŻNE! Kursy developerskie zakładają określony poziom wiedzy i umiejętności programistycznych. Tematy wstępne nie są poruszane w trakcie szkoleń.

MAIN KIT

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

20488

Developing SharePoint Server 2013 Core Solutions

5 dni

C

Znajomość ASP.NET i programu Visual Studio.

20489

Developing SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

5 dni

C

Znajomość ASP.NET i programu Visual Studio.

55045

Microsoft SharePoint 2013 End to End Business Intelligence Boot Camp

5 dni

C

 

55072

Visualizing Data with SharePoint 2013 Report Builder PowerPivot PowerView with NO CODE

5 dni

B

 

 

ZALECANE KURSY WSTĘPNE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne / Uwagi

10267

Introducting toWeb Development with Microsoft Visual Studio 2010

5 dni

C

 

10264

Developing Web Application with Microsoft Visual Studio 2010

5 dni

C

 

20483

 

Programing in C#

5 dni

C

 

20480

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

5 dni

B

 

20486

Developing ASP.NET MVC 4 Web Application

5 dni

C

 

55033

SharePoint 2013 Site Collection and Site Administration

5 dni

B

Szkolenie umożliwiające poznanie filozofii użytkowania SharePoint z perspektywy użytkownika końcowego.


SharePoint Power User Competence Kit

CHARAKTERYSTYKA

Ścieżka edukacyjna S4 przeznaczona jest dla tych, którzy efektywnie chcą wykorzystywać platformę SharePoint w codziennej pracy. Proponowane szkolenia pozwalają poznać szerokie funkcjonalności samej platformy oraz powiązanych z nią produktów z rodziny Microsoft Office. SharePoint w połączeniu z popularnym pakietem biurowym Microsoft-u stanowi właściwie nierozerwalną całość. Podstawowy zestaw szkoleń, obejmuje praktyczną prezentację podstawowych i zaawansowanych narzędzi  środowiska, z których może korzystać końcowy użytkownik. Ponadto ścieżka ta umożliwia również rozwój kompetencji w kierunku analityki biznesowej i tworzenia oraz publikacji wizualnych raportów.  Jeśli to nie wystarcza, proponujemy skorzystanie z szerokiego wachlarza szkoleń  kierunkowych, poszerzających wiedzę  z wybranego obszaru funkcjonowania  platformy SharePoint.

MAIN KIT

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55029

Introduction to SharePoint 2013 for Collaboration and Document Management

1 dzień

A

-

55050

SharePoint 2013 End User Level I

4 dni

A

 

55052

SharePoint 2013 End User Level II

4 dni

B

Zalecane ukończenie szkolenia 55050 – Level I.

55042

SharePoint 2013 Business Intelligence

3 dni

B

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu analityki biznesowej.

55035

SharePoint 2013 for Site Owner and Power User

2 dni

B

Zalecane wcześniejsze ukończenie kursu 55033.

55141

SharePoint 2013 Search for Power User

1 dzień

A

Znajomość podstaw działania  platform SharePoint.

 

ZALECANE KURSY WSTĘPNE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55084

Excel 2013 Self Service Analytics with No Code for the End User

2 dni

A

 

 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55109

Discovering the Power of Excel 2010-2013 PowerPivot Data Analytic Expressions (DAX)

2 dni

B

Podstawowe informacje dotyczące analityki biznesowej.

55026

Upgrading your End User skills to SharePoint 2013

2 dni

A

Przeznaczone dla użytkowników SharePoint 2010 I 2007.

55049

PowerPivot Power View and SharePoint 2013 Business Intelligence Center for Analysts

2 dni

B

Znajomość platform SharePoint.

55081

Basic SharePoint 2013 Branding

2 dni

B

-

55048

No Code SharePoint 2013 Workflows with SharePoint Designer 2013 and Visio

3 dni

B

Znajomość podstaw tematyki rozwoju witryn SharePoint oraz produktów wspierających (SharePoint Designer oraz Microsoft Visio).

55103

reating and Sharing Interactive Dashboards with PowerPivot, Power View and SharePoint Server

2 dni

B

-

55072

Visualizing Data with SharePoint 2013, Report Builder, PowerPivot & PowerView with NO CODE

5 dni

C

Zalecana podstawowa wiedza dotycząca cyfrowej analityki biznesowej.


SharePoint Business Intelligence Data Management and Reporting

CHARAKTERYSTYKA

Informacja to klucz do sukcesu każdego biznesu. Stan przedsiębiorstwa, otoczenie rynkowe, wiadomości od klientów, to tylko niektóre zmienne, potencjalnie istotne dla każdej firmy. Liczy się tez czas i łatwość uzyskania informacji. Platforma SharePoint dzięki zaawansowanym funkcjom integracji danych, umożliwia łatwe udostępnianie wiedzy biznesowej pochodzącej z różnych źródeł. Nie tylko z hurtowni danych ale również z  otwartego Internetu czy cząstkowych raportów umieszczonych w plikach przechowywanych wewnątrz platformy. Dzięki wykorzystanie prostego interfejsu graficznego,  dostęp do  różnego rodzaju raportów mogą zyskać właściwie wszyscy, bez konieczności posiadania bogatej wiedzy dotyczącej baz danych.

Dzięki kursom umieszczonym w tej ścieżce edukacyjnej, możliwe stanie się opanowanie wielu rozwiązań, które umożliwią wykorzystanie SharePoint do dystrybucji wiedzy biznesowej oraz przygotowanie administratorów, developerów czy zwykłych użytkowników do elastycznego wykorzystania funkcjonalności do własnych potrzeb.

MAIN KIT

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55045

Microsoft SharePoint 2013 End to End Business Intelligence Boot Camp

5 dni

C

Znajomość platform SharePoint oraz  podstaw działania baz danych SQL wraz SSAS I SSRS.

55049

PowerPivot Power View and SharePoint 2013 Business Intelligence Center for Analysts

2 dni

A

Znajomość działania platform SharePoint.

55084

Excel 2013 Self Service Analytics with No Code for the End User

5 dni

B

-

55040

Data Mining, Predictive Analytics with Microsoft Analysis Services and Excel PowerPivot

3 dni

C

Znajomość podstaw analityki biznesowej z użyciem baz danych SQL.

 

 ZALECANE KURSY WSTĘPNE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

20461

Querying Microsoft SQL Server

5 dni

B

-

20462

Administering Microsoft® SQL Server® Databases

5 dni

B

-

20466

Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server

5 dni

C

 

 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55034

Project Server 2013 Inside Out

5 dni

B

Znajomość  środowiska SharePoint oraz program Microsoft Project

55122

Microsoft SharePoint 2013 Search Administration

3 dni

B

Znajomość program SharePoint.

55033

SharePoint Site Collection and Site Administration

5 dni

B

-

SharePoint for Intranet and Internal Marketing

CHARAKTERYSTYKA

Platforma SharePoint jest z powodzeniem wykorzystywana jako wewnętrzny system intranetowy. W wielu firmach kojarzona jest wyłącznie z tym zastosowaniem. Od jego jakości, unikalności i użyteczności w dużej mierze zależy powodzenie wdrożenia całego środowiska. Proponowana poniżej ścieżka szkoleń przeznaczona jest głównie dla pracowników działów marketingu (w tym marketingu wewnętrznego lud odpowiadającej mu komórki z działu HR), biur prasowych i public relations, którzy chcą opanować umiejętności samodzielnego projektowania witryn SharePoint, tworzenia rozwiązań w oparciu o dostępne narzędzia. Proponowane kursy wyposażą uczestników w niezbędne umiejętności, umożliwiające stworzenie unikalnego layoutu własnej firmowej witryny SharePoint oraz zaplanowanie interakcji, jakie użytkownicy mogą wykonać z naszą witryną.

MAIN KIT

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55033

SharePoint Site Collection and Site Administration

5 dni

B

Podstawowa znajomość platformy SharePoint.

55104

Yammer Development Inside Out

4 dni

B

Podstawowa znajomość platformy SharePoint.

55081

Basic SharePoint  Server 2013 Branding

2 dni

B

Podstawowa znajomość platformy SharePoint, języka HTML5 i programu SharePoint Designer.

55072

Analizing Data with SharePoint 2013, Report Builder, PowerPivot & PowerView with NO CODE

5 dni

B

Podstawowa znajomość platformy SharePoint.

55102

The SharePoint 2013 Server Collection and Site Templates

2 dni

A

-

 

ZALECANE KURSY WSTĘPNE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

20480

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

5 dni

B

Podstawy tworzenia stron internetowych.

 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55034

Project Server 2013 Inside Out

5 dni

B

Znajomość  środowiska SharePoint oraz programu Microsoft Project.

55122

Microsoft SharePoint 2013 Search Administration

3 dni

B

Znajomość program SharePoint.

 

SharePoint Solutions for Small Business

CHARAKTERYSTYKA

Niewielkie firmy, z uwagi na ograniczone zasoby, zwykle nie mają możliwości wdrożenia i wykorzystania rozległych systemów zarządzania informacją w firmie. Jest to prawda. Jednakże dostępne wersje i modele licencjonowania pozwalają na stosowania  profesjonalnych rozwiązań w mniejszej skali. Zalicza się do nich również platforma SharePoint - zarówno w wersji in premise jak i ta, dostarczana wraz z abonamentem Office 365. Problemem może jednak być kwestia odpowiedniej edukacji osób, które będą zarządzać rozwiązaniami SP. W małych i średnich przedsiębiorstwach zwykle nie ma ich dużo a często zdarza się, że jedna osoba zarządza całością infrastruktury IT. Ta ścieżka przeznaczona jest więc dla tych organizacji, którzy chcą wdrożyć platformę SharePoint  i kompleksowo nią zarządzać  w swojej firmie. Zestaw szkoleń obejmuje edukację z tematów, które pozwolą efektywnie i wszechstronnie wykorzystać rozwiązania dostępne w platformie.

MAIN KIT

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

20331

Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

5 dni

B

Znajomość platform SharePoint oraz  podstaw działania baz danych SQL wraz SSAS I SSRS.

55033

SharePoint Site Collection and Site Administration

5 dni

B

Podstawy korzystania z witryn SharePoint.

 

ZALECANE KURSY WSTĘPNE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

10969

Active Directory Services with Windows Server

5 dni

A

-

20411

Administering Windows Server 2012

5 dni

B

-

20462

Administering Microsoft® SQL Server® Databases

5 dni

C

-      

 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55034

Project Server 2013 Inside Out

5 dni

B

Znajomość  środowiska SharePoint oraz program Microsoft Project

55049

PowerPivot Power View and SharePoint 2013 Business Intelligence Center for Analysts

3 dni

B

Znajomość podstaw pracy z witrynami  SharePoint.

55084

Excel 2013 Self Service Analytics with No Code for the End User

2 dni

A

-

Project Management Experience Kit

CHARAKTERYSTYKA

Jedną z dość istotnych kwestii w kierowaniu firmą jest zarządzanie realizowanymi przez nią projektami. Jeżeli funkcjonują one jako autonomiczne twory,  brak koordynacji może mieć dalekosiężne skutki.  Platforma SharePoint wraz z dodatkiem Project Server  rozwiązuje ten problem poprzez zastosowanie zaawansowanych narzędzi umożliwiających  budowanie zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami, koordynację wykorzystania zasobów, zarządzanie ryzykiem i przepływami finansowymi w projektach. Ponadto dodatek Project Server oferuje rozbudowane możliwości tworzenia raportów oraz prognozowania przyszłych działań. Ponieważ sam dodatek osadzony jest w środowisku SharePoint, kierownicy projektów zyskują możliwość wykorzystania rozwiązań  wspierających pracę grupową, tak aby ich projekty zarządzane były z większą dynamiką a informacje w nich przekazywane były w prostszy sposób. Poniższa ścieżka edukacji przeznaczona jest więc dla osób, których zadaniem będzie koordynowanie portfela projektów i administrowanie całym środowiskiem Project Server z jednoczesnym wykorzystanie szerokich możliwości platformy SharePoint.

MAIN KIT

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

55033

SharePoint Site Collection and Site Administration

5 dni

C

Znajomość platform SharePoint oraz  podstaw działania baz danych SQL wraz SSAS I SSRS.

55034

Project Server 2013 Inside Out

5 dni

B

Znajomość działania platform SharePoint. I podstaw administracji witrynami oraz program Project 2013.

55115

Planing Deploying and Managing Microsoft Project Server 2013

3 dni

B

Znajomość platformy SharePoint.

55056

Managing Project with Microsoft Project 2013

5 dni

A

-

 

ZALECANE KURSY WSTĘPNE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

20461

Querying Microsoft SQL Server

5 dni

B

-

20462

Administering Microsoft® SQL Server® Databases

5 dni

B

-

20466

Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server

5 dni

C

-      

 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Numer Kursu

Nazwa kursu

Czas trwania

Poziom trudności

Wymagania wstępne

20331

Core Solution of Microsoft SharePoint Server 2013

5 dni

B

Znajomość podstaw  pracy z witrynami SharePoint.

20332

Advanced Solution of Microsoft SharePoint Server 2013

5 dni

C

Zalecane ukończenie kursu 20331.

Skala trudności kursów i metodologii pracy

Poziom trudności kursów zawsze zależy od realnej oceny naszych własnych umiejętności i doświadczenia w ich wykorzystaniu. W przypadku platformy SharePoint  mamy do czynienia ze środowiskiem rozległym, które korzysta z wielu powiązanych technologii (takich jak Active Directory czy SQL). Użytkownicy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności powinni mieć więc świadomość, że niekiedy do ukończenia kursu niezbędna jest dodatkowa wiedza z zakresu innych produktów niż sam SharePoint. Warto więc uważnie zapoznać się z dokładnym programem zajęć, tak aby jak najlepiej wykorzystać szkolenie. W celu ułatwienia eksploracji kursów, podzieliliśmy je na trzy grupy, oznaczone literami A, B i C. Fundamentem tej klasyfikacji jest założenie, że każdy uczestnik kursu posiada więcej niż podstawowe umiejętności z zakresu obsługi systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office w wersjach 2007/2010/2013/2016.

A - kurs podstawowy, opierający się wyłącznie na witrynach SharePoint, brak odwołania do innych produktów czy systemów

B - kurs zawierający odwołania do oprogramowania innego niż sam SharePoint lub wymagający orientacji w podstawach zarządzania całą platformą

C - kurs wymagający szerokiej orientacji w technologiach powiązanych z SharePoint i dobrej orientacji w  architekturze platformy

METODOLOGIA PRACY

Wszystkie kursy składają się z wykładów i demonstracji prowadzonych przez trenera (w przypadku niektórych kursów wspieranych również autoryzowanymi materiałami video) oraz zestawu ćwiczeń. Materiał wykorzystywany w czasie wykładów (slajdy), jak i treść ćwiczeń jest umieszczona w podręczniku, jaki otrzymuje uczestnik kursu. W celu uzyskania najlepszych korzyści edukacyjnych, zaleca się samodzielne wykonanie wszystkich ćwiczeń. Czas na ich realizację jest uwzględniony w agendzie szkolenia.

JĘZYK I SRODOWISKO PRACY

Szkolenia prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Autoryzowane materiały edukacyjne, dostarczane przez firmę Microsoft są w języku angielskim. Środowisko pracy (komputery oraz wersje  językowe oprogramowania) są w języku angielskim (na życzenie klienta mogą zostać przygotowane w innym języku).