Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Studia podyplomowe

We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego i Akademią MDDP uruchomiliśmy dwa programy studiów podyplomowych.

  • Dyplomowany tester systemów IT
  • Cyberbezpieczeństwo - normy, standardy, i dobre praktyki

Opis poszczególnych programów i szczegółówe informacje znajdą Państwo w poszczegónych zakładkach.

   Zapraszamy do kontaktu z nami

telefon 12 655 17 36
szkolenia(małpa)cts.com.pl
 

Wybierz interesujący Cię temat:

Dyplomowany tester systemów IT

CEL STUDIÓW

Zapraszamy do zapisów na studia podyplomowe, których celem jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu analizy, projektowania i nadzorowania testowaniem w organizacjach. Zakres studiów został opracowany niezależnie od stosowanych technik i technologii i opiera się w głównej mierze na uznanych międzynarodowych standardach International Software Test Institute (STI) i Software Testing Qualification Board (ISTQB). Program studiów zawiera także zakresy tematyczne teorii i praktyki, które są pomocne w zakresie uzyskania międzynarodowych certyfikatów ISTQB oraz STI.

 

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Uczestnicy studiów zdobędą lub ugruntują wiedzę w zakresie przebiegu procesu testowania systemów IT w organizacji – od zaplanowania, przez projekt, wdrożenie, nadzór i zamknięcie testu. Absolwenci studiów będą potrafili wdrożyć w organizacji system testów z uwzględnieniem jej celów i potrzeb, kierując się aspektami biznesowymi – czasem wykonania, kosztami wdrożenia i utrzymania, korzyściami finansowymi i celami gospodarczymi. Wyważenie w programie studiów teorii i praktyki pozwoli absolwentom na umiejętne stosowanie norm, standardów i dobrych praktyk w procesie testowania.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia w głównej mierze kierowane są do analityków testów, kierowników testów, kierowników jakości, specjalistów automatyzacji testów, programistów, projektantów systemów IT, kierowników projektów, kierowników systemów krytycznych, analityków.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
  • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną (praca obejmuje zagadnienia przedmiotów Co i jak testować oraz Organizacja testowania) oraz projektem grupowym (przedmioty Analiza i projektowanie testów, Techniki projektowania testów, Projektowanie testów technicznych).
  • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).

 

Program, zasady naboru, opłaty dostępne są tutaj

Cyberbezpieczeństwo – normy, standardy i dobre praktyki

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie gruntownej i kompleksowej wiedzy w zakresie zasad, norm i standardów oraz dobrych praktyk związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w organizacji. Program studiów bazuje na akredytowanych szkoleniach zawodowych, przygotowujących do uzyskania międzynarodowych certyfikatów.Uczestnicy studiów pogłębią i usystematyzują wiedzę specjalistyczną w zakresie obowiązujących międzynarodowych standardów ISO (zarządzanie ryzykiem, ciągłość zarządzania, odzyskiwanie ICT po awarii, bezpieczeństwo informacji), zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony systemów organizacji oraz  uzyskają wiedzę odpowiadającą tematyce międzynarodowego egzaminu CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Programy zajęć z norm ISO bazują m.in. na programach akredytowanych szkoleń PECB (Professional Evaluation and Certification Board) działającego na mocy akredytacji udzielonej przez American National Standards Institute (ANSI). Przedmiot Ryzyko związane z IT jest szkoleniem akredytowanym COBIT Foundation, którego wydawcą jest Axelos Ltd. (COBIT to zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania IT, które w głównej mierze wykorzystywane są przez audytorów systemów informatycznych).Celem studiów jest przekazanie gruntownej i kompleksowej wiedzy w zakresie zasad, norm i standardów oraz dobrych praktyk związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w organizacji. Program studiów bazuje na akredytowanych szkoleniach zawodowych, przygotowujących do uzyskania międzynarodowych certyfikatów.Uczestnicy studiów pogłębią i usystematyzują wiedzę specjalistyczną w zakresie obowiązujących międzynarodowych standardów ISO (zarządzanie ryzykiem, ciągłość zarządzania, odzyskiwanie ICT po awarii, bezpieczeństwo informacji), zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony systemów organizacji oraz  uzyskają wiedzę odpowiadającą tematyce międzynarodowego egzaminu CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Programy zajęć z norm ISO bazują m.in. na programach akredytowanych szkoleń PECB (Professional Evaluation and Certification Board) działającego na mocy akredytacji udzielonej przez American National Standards Institute (ANSI). Przedmiot Ryzyko związane z IT jest szkoleniem akredytowanym COBIT Foundation, którego wydawcą jest Axelos Ltd. (COBIT to zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania IT, które w głównej mierze wykorzystywane są przez audytorów systemów informatycznych).

 

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Uczestnicy studiów posiądą kompleksową wiedzę w zakresie zasad budowania bezpieczeństwa w organizacji, pozwalającą na myśleniu o budowaniu ścieżki certyfikacyjnej i zawodowej przybliżającej ich do uzyskania najwyższej certyfikacji w bezpieczeństwie CISSP. W ramach studiów uczestnicy wezmą udział w akredytowanym szkoleniu COBIT, po którym – na zasadzie dowolności – mogą podejść do egzaminu w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu. Czas trwania studiów (łącznie 184 godziny) pozwoli na dogłębne poznanie zasad zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania i odzyskiwania ICT po awarii.Uczestnicy studiów posiądą kompleksową wiedzę w zakresie zasad budowania bezpieczeństwa w organizacji, pozwalającą na myśleniu o budowaniu ścieżki certyfikacyjnej i zawodowej przybliżającej ich do uzyskania najwyższej certyfikacji w bezpieczeństwie CISSP. W ramach studiów uczestnicy wezmą udział w akredytowanym szkoleniu COBIT, po którym – na zasadzie dowolności – mogą podejść do egzaminu w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu. Czas trwania studiów (łącznie 184 godziny) pozwoli na dogłębne poznanie zasad zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania i odzyskiwania ICT po awarii.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób posiadających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z bezpieczeństwem informacji i systemów IT, bądź wykonujących zawód specjalistów ds. bezpieczeństwa – w celu ugruntowania i poszerzenia wiedzy oraz do specjalistów w zakresie bezpieczeństwa myślących o karierze szefa ds. bezpieczeństwa (CSO – Chief Security Officer).Studia skierowane są do osób posiadających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z bezpieczeństwem informacji i systemów IT, bądź wykonujących zawód specjalistów ds. bezpieczeństwa – w celu ugruntowania i poszerzenia wiedzy oraz do specjalistów w zakresie bezpieczeństwa myślących o karierze szefa ds. bezpieczeństwa (CSO – Chief Security Officer).

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
  • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną (przedmioty Bezpieczeństwo informacji i Odzyskiwanie danych po awarii)  oraz projektem grupowym (przedmioty Zarządzanie ryzykiem i Ciągłość działania).
  • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
  • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną (przedmioty Bezpieczeństwo informacji i Odzyskiwanie danych po awarii)  oraz projektem grupowym (przedmioty Zarządzanie ryzykiem i Ciągłość działania).
  • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).

 

Program, zasady naboru, opłaty dostępne są tutaj