Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenie Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure - MS 10993

Kod kursu: MS 10993

Nazwa kursu: Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Czas trwania: 2 dni

 • Metody
 •   wykład
 •   laboratorium
 •   prezentacje
 •   ćwiczenia praktyczne
 •   studium przypadków
 •   dyskusje
 •   pytania i odpowiedzi
 •   analiza doświadczeń
 •   trening umiejętności
 •   lectures
 •   labolatorium
 •   presentation
 •   practical session
 •   questions and answers
 • Kategoria
 •  Szkolenia Microsoft
 •  Szkolenia Azure
 • Gwarantujemy
 •   certyfikowany trener
 •   notatnik, długopis
 •   lunch
 •   kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 •   dyplom
 •   2-tyg pomoc email
 •   materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 •   certified trainer
 •   training materials
 •   notebook, pen
 •   coffee, tea, water
 •   diploma, certificate
Dla kogo

Kurs MS 10993 kierowany jest do profesjonalistów IT, Administratorów i integratorów usług dostępowych, chcących zaimplementować rozwiązania na żądanie AD DS, tematyka szkolenia zawiera również przygotowanie środowiska z wykorzystaniem usługi Azure RMS dla zabezpieczenia przepływu dokumentacji jak i wielopoziomowego uwierzytelniania.

Krótki opis

 • Porównanie AD do AD DS, na platformie Azure AD zarządzanie zasobami, obiektami i przydzielanie odpowiednich ról w Azure AD.
 • Implementacja i konfiguracja procesem synchronizacji danych usług katalogowych
 • Użycie Azure AD jako usługi katalogowej dla środowisk na żądanie, implementacja  rozwiązań typu single sign-on (SSO) w Azure AD,
 • Implementacja wieloplatformowego uwierzytelniania.
 • Implementacja Azure RMS i integracja Azure RMS z usługami na żądanie.
 • Konfiguracja powiadomień i elementy infrastruktury usług.

Wymagania

Uczestnicy powinni posiadać wiedzę z następujących zagadnień:

 • Doświadczenie z AD DS koncepcją i technologiami opartymi na platformie Windows Server 2012 czy Windows Server 2016.
 • Doświadczenie pracy z zarządzaniem środowiskiem w Windows Server 2012 bądź Windows Server 2016.
 • Podstawowe doświadczenie z Windows PowerShell.
 • Podstawowe doświadczenie w usługach chmurowych typu Microsoft Office 365.
 • Podstawowe doświadczenie z platformy Azure
 • Podstawowe doświadczenie zarządzania tożsamością w usługach na żądanie w środowisku chmurowym.
 • Wiedzę z poziomu szkolenia MS 10992

Opis

1: Wprowadzenie do Azure AD

 • Azure AD przegląd rozwiązań
 • Implementacja i konfiguracja Azure AD
 • Zarządzanie Azure AD

 

 2: Integracja usług na żądanie Active Directory w Azure

 • Rozszerzenie środowiska o schematy integracji usługi na żądanie o Active Directory Azure
 • Synchronizacja usług katalogowych z Azure AD
 • Implementacja i konfiguracja synchronizacji z usługami katalogowymi - rozwiązania hybrydowe
 • Zarządzanie synchronizacją usług katalogowych

 

3: Wykorzystanie Azure AD jako usługi katalogowej w środowisku hybrydowym

 • Azure AD i aspekty implementacji
 • Konfiguracja SSO w Azure AD
 • Implementacja Azure AD PIM

 

4: Konfiguracja i zabezpieczenie procesu uwierzytelnienia w środowiskach hybrydowych

 • Autentykacja użytkowników w środowiskach hybrydowych
 • Implementacja wielopoziomowego uwierzytelnienia

 

5: Wdrożenie Azure RMS z usługami na żądanie

 • Przegląd zastosowania RMS
 • Implementacja Azure RMS
 • Integracja Azure RMS z usługami na żądanie

 

6: Monitoring Azure AD

 • Azure AD i elementy raportowania
 • Monitoring infrastruktury Azure AD

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, to skontaktuj się z nami.