Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenia zarządzanie ryzykiem, Ocena ryzyka, Risk Management ISO 31000

Szkolenia z grupy ISO 31000 obejmują naukę z projektowania, wdrażania i utrzymywania procesów zarządzania ryzykiem w organizacji. Ocena ryzyka – zarządzanie ryzykiem – polega na dostosowaniu procesów i zadań w firmie w zakresie strategii, zarządczych i wykonawczych poleceń w realizowanych projektach wg pełnionych funkcji. Zarządzanie ryzykiem polega na zdefiniowaniu komunikacji i konsultacji, kontekstu, szacowaniu ryzyka (jego identyfikacja, analiza i ocena ryzyka), monitorowaniu ryzyka. Szkolenia z zarządzania ryzykiem w CTS są autoryzowane i kończą się podejściem do egzaminu. Certyfikat jest niezależny do CTS i jego wydawcą jest jednostka akredytująca PECB z Kanady, oceniająca egzamin.