Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Szkolenia z zarządzania - normy ISO

Szkolenie ISO oferowane w CTS są szkoleniami akredytowanymi. Jednostką certyfikującą CTS jest PECB Professional Evaluation and Certification Board, działające z uprawnienia ANSI – American National Standards Institute. Oznacza to, że szkolenia w CTS muszą być realizowane wg bardzo wysokich standardów PECB, trenerzy dla podtrzymania certyfikacji muszą okresowo weryfikować swoją wiedzę, a wszystkie egzaminy po szkoleniach podlegają niezależnej od CTS ocenie (egzaminy oceniane są przez PECB w Kanadzie). Szkolenia ISO w CTS przygotowują do egzaminów, po których certyfikat zawodowy wydawany jest przez jednostkę akredytującą. Szkolenia ISO w CTS podlegają kontroli jakości w ramach akredytacji.