Dlaczego warto zaopatrzyć się w CRISC.

Jeśli zastanawiasz się nad rozwijaniem swojej kariery w dziedzinie technologii informacyjnych, szczególnie w kontekście zarządzania ryzykiem, artykuł Matthew Henshawa dostarcza cennych wglądów, jakie przynosi certyfikat CRISC. W swoim tekście, Matthew opisuje swoje doświadczenia i motywacje, które skłoniły go do zdobycia tego prestiżowego certyfikatu.

 

Kariera Matthew Henshawa

Matthew zaczynał od prostych stanowisk w IT, stopniowo zdobywając wyższe role aż do stanowiska zarządzającego. Na każdym etapie kariery, niezmiennie istotne było dla niego zarządzanie ryzykiem – początkowo w mniejszej skali, a z czasem coraz bardziej kompleksowo. Podkreśla, że mimo zmieniającej się technologii i narzędzi, konieczność zarządzania ryzykiem pozostaje stała.

 

Cztery domeny CRISC

Artykuł szczegółowo omawia cztery kluczowe domeny, które są istotą certyfikacji CRISC:

– Ład korporacyjny – Tutaj Matthew wyjaśnia, jak zarządzanie ryzykiem wspiera cele i zadania organizacji. Podkreśla znaczenie odpowiedzialności i nadzoru nad procesami zarządzania ryzykiem, jak również ich zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

– Ocena ryzyka IT – W tej dziedzinie szczególny nacisk położony jest na identyfikację i ocenę ryzyk, jak również na zrozumienie ich pierwotnych przyczyn i potencjalnych skutków dla organizacji.

– Reagowanie na ryzyko i raportowanie – Henshaw opisuje różne strategie odpowiedzi na ryzyko, w tym projektowanie, implementację i testowanie odpowiednich środków kontrolnych. Ważnym elementem jest także monitorowanie skuteczności tych działań.

– Technologie informacyjne i bezpieczeństwo – Ostatnia domena koncentruje się na kluczowych pojęciach związanych z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem ciągłością działania i ochroną danych.

 

Przygotowania do certyfikatu CRISC

Matthew dzieli się również swoimi doświadczeniami w przygotowaniu do egzaminu CRISC. Zaleca korzystanie z CRISC Review Manual oraz CRISC Questions, Answers & Explanations, które pomagają zgłębić materiał i utrwalić wiedzę. Ponadto, uczestnictwo w kursach, takich jak oferowany przez Uniwersytet w Toronto kurs „Cybersecurity Risk Assessment, Treatment and Reporting”, pozwala na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i wymianę doświadczeń z innymi profesjonalistami.

 

Znaczenie zarządzania ryzykiem

Podsumowując, Matthew argumentuje, że w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie IT, umiejętne zarządzanie ryzykiem jest nie tylko wartością dodaną, ale koniecznością. CRISC oferuje ramy i narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania ryzykiem, co może znacznie przyczynić się do sukcesu organizacji.

 

Pełen tekst artykułu Matthew Henshawa jest dostępny pod linkiem: https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/isaca-now-blog/2024/why-you-should-get-your-crisc, gdzie można zgłębić każdy z omówionych punktów w większym detalu i zrozumieć, jak certyfikat CRISC może służyć w praktycznym zastosowaniu zarządzania ryzykiem w technologiach informacyjnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową pod adresem: https://cts.com.pl/kategoria-szkolenia/polecane-szkolenia/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *