7 trendów w kierunku proaktywnego cyberbezpieczeństwa w 2024 roku.

W 2023 roku wzrosło nasilenie zagrożeń cybernetycznych, a 62% organizacji uważa, że ich zespoły ds. cyberbezpieczeństwa są niedostatecznie obsadzone. W 2024 roku prognozuje się wzrost złożoności zagrożeń cyfrowych, wymagając dostosowania narzędzi i strategii cyberprofesjonalistów. Istnieje 7 trendów, których praktycy IT mogą się spodziewać w br.

 

Trend #1: Wzrost roli sztucznej inteligencji (SI) w cyberbezpieczeństwie. Sztuczna inteligencja (SI) jest kluczowym elementem ewolucji cyberbezpieczeństwa, umożliwiając automatyzację analizy danych i wykrywanie zagrożeń, które często umykają ludzkiemu oku. Jednakże, integracja SI niesie ze sobą wyzwania, zwłaszcza związane z potencjalnym wykorzystaniem systemów przez złośliwe podmioty. Wprowadzenie SI wymaga zrównoważonego podejścia, uwzględniającego korzyści i ryzyko. Organizacje muszą skupić się na szkoleniu pracowników, aby umożliwić im bezpieczne wykorzystanie technologii SI.

Trend #2: Trwałe ryzyko pracy zdalnej. Praca zdalna, przyspieszona przez pandemię COVID-19, niesie ze sobą trwałe zagrożenia. Granice bezpiecznych sieci przedsiębiorstw się rozmywają, gdy pracownicy zdalni często korzystają z niezabezpieczonych połączeń. Skuteczna walka z tym trendem wymaga zwiększenia świadomości pracowników, ścisłego przestrzegania polityk bezpieczeństwa oraz regularnych aktualizacji oprogramowania i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.

Trend #3: Eskalacja problemów związanych z bezpieczeństwem mobilnym. Wzrost popularności mobilnych aplikacji wiąże się z rosnącym ryzykiem. Każda aplikacja stanowi potencjalne zagrożenie, a użytkownicy często nieświadomie ujawniają swoje dane. Bezpieczeństwo mobilne to nie tylko kwestia indywidualnych urządzeń, ale także danych, do których mają dostęp. Firmy muszą inwestować w rozwijanie bezpiecznych aplikacji mobilnych i wprowadzać skuteczne środki uwierzytelniania.

Trend #4: (IoT). Internet Rzeczy (IoT) coraz bardziej infiltruje nasze życie, ale zwiększa to ryzyko cyberzagrożeń. Każde urządzenie IoT staje się potencjalnym wejściem dla cyberprzestępców, a jego podatność może prowadzić do naruszenia całej sieci. Konieczne jest monitorowanie, aktualizacja i zabezpieczanie każdego połączonego urządzenia.

Trend #5: Bezpieczeństwo chmury i automatyzacja zgodności. W ostatnich kilku latach zauważalne było szybkie przechodzenie z lokalnej infrastruktury na rozwiązania oparte na chmurze. Firmy coraz częściej dostrzegają zalety związane z chmurą, obejmujące skalowalność i efektywność kosztową. Niemniej jednak, ten dynamiczny proces migracji niesie ze sobą nowe wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Przenoszenie danych do chmury stawia ochronę jako priorytet. Organizacje muszą zagwarantować, że ich środowiska chmurowe są co najmniej równie bezpieczne, jeśli nie bardziej, niż tradycyjne infrastruktury.

Trend #6: Cyberzagrożenia sponsorowane przez państwa. Ataki cybernetyczne jako narzędzie polityczne stanowią poważne zagrożenie. Organizacje muszą uwzględniać aspekty geopolityczne w strategiach bezpieczeństwa, monitorować globalne wydarzenia polityczne i przygotować się do potencjalnych cyberataków sponsorowanych przez państwa.

Trend #7: Luka talentów w cyberbezpieczeństwie. Wzrost złożoności zagrożeń skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na ekspertów. Brak umiejętności w obszarach takich jak analiza cyberbezpieczeństwa, zarządzanie incydentami, czy zagadnienia związane z kryptografią utrudnia radzenie sobie z obecnymi zagrożeniami. Firmy muszą inwestować w edukację i szkolenia, wspierać kulturę ciągłego uczenia się, a także poszerzać horyzonty rekrutacji, przyciągając talenty z różnych dziedzin.

Podsumowując, 2024 rok przyniesie nowe wyzwania i możliwości w cyberbezpieczeństwie. Monitorowanie tych trendów pozwoli organizacjom przygotować się na przyszłość.

Autor: Justin Rende

 

Oryginalny tekst: Track These 7 Trends for Proactive Cybersecurity in 2024 (isaca.org)

Polecane szkolenia: https://cts.com.pl/kategoria-szkolenia/polecane-szkolenia/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *