Szkolenia IT - CTS

Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

+48 12 655 17 36  

Aktualności

Regulamin kursów

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach o wartości do 8.000 zł netto (osiem tysięcy złotych netto) można dokonać on-line - http://cts.com.pl/Szkolenia-it-zapisy.htm (zasada ta nie dotyczy szkoleń IBM).
   
 2. Do szkoleń o łącznej wartości przekraczającej 8.000 zł netto (9.840 zł brutto), zgłoszenie muszą mieć formę pisemną z podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli i powinny być wysłane mailem (skan) na adres szkolenia@cts.com.pl lub na adres imienny opiekuna handlowego (zgłoszenia elektroniczne dokonane on-line poprzez stronę www o wartości  przekraczającej 8.000 zł netto  nie będą stanowić podstawy do realizacji szkoleń).
   
  Oryginały zgłoszeń o łącznej wartości przekraczającej 8.000 zł netto należy również przesłać pocztą na adres
  CTS al. Jana Pawła II 25, 01-854 Warszawa.

  Formularz zgłoszenia w formie pliku  - kliknij
  Formularz zgłoszenia na szkolenie IBM  - kliknij
   
 3. Po wypełnieniu formularza on-line i wysłaniu go poprzez kliknięcie "Zgłoś na szkolenie" na adres e-mail wpisany w zgłoszeniu automatycznie wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Automatyczne potwierdzenie nie gwarantuje realizacji szkolenia w wybranym przez Państwa terminie (pracownicy CTS będą z Państwem w kontakcie). 
   
 4. Większość szkoleń z oferty CTS może być realizowana zdalnie, w formule CTS Remote Training (z tej formuły wyłączone są bardzo nieliczne szkolenia). W trakcie dokonywania zgłoszenia Klient może wybrać opcję CTS Remote Training, lub jeśli nie ma takiej możliwości na stronie szkolenia, wpisać w uwagach, że jest zainteresowany tą formą uczestnictwa w szkoleniu.
   
 5. Standardowo realizacja szkolenia potwierdzana  jest na 6 dni przed datą ich rozpoczęcia. Prosimy uwzględniać ten fakt przy dokonywaniu zgłoszenia Szkolenia potwierdzamy w możliwie najszybszym terminie. 
   
 6. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej (na adres email szkolenia@cts.com.pl). Rezygnacja ze szkolenia, lub zmiana terminu zgłoszona w siódmym dniu roboczym lub w dniach następnych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia z opłaty. Klient ponosi koszty w wysokości 50% wartości kursu, z zastrzeżeniem że rezygnacja następuje 7-go dnia roboczego przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli rezygnacja, lub zmiana terminu nastąpi w szóstym dniu roboczym przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia lub w dniach następnych, w tym także w dniu szkolenia, lub nie nastąpi wcale, Klient ponosi całkowitą opłatę za kurs (nie dotyczy szkoleń IBM)
   
 7. Szkolenia IBM: 
  a) Nie przyjmujemy zgłoszeń elektronicznie (tylko pisemne, na formularzu  zgłoszenia na szkolenie IBM  - kliknij
  b) Szkolenia muszą być rezerwowane najpóźniej w 16tym dniu przed terminem jego rozpoczęcia. 
  c) Szkolenie w okresie od 16go dnia przed terminem jego rozpoczęcia jest nieodwoływalne i bez możliwości zmiany terminu oraz zmniejszenia liczby uczestników (w przypadku niektórych szkoleń IBM jest możliwość powiększenia grupy lecz należy to ustalać indywidualnie)
  d) Złamanie warunku ww. warunków z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oznacza konieczność zapłaty za szkolenie w pełnej wysokości.

   
 8. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
    
 9. CTS zastrzega sobie prawo przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia, o czym zainteresowani kandydaci zostaną poinformowani w możliwie najszybszym czasie. CTS zobowiązuje się do zaproponowania i zrealizowania kolejnego terminu szkolenia, a także w przypadku odmowy uczestnictwa, do zwrotu uiszczonej opłaty za kurs.
   
 10. Zapłata za szkolenie następuje w formie przedpłaty na podstawie potwierdzenie wysyłanego przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku stałych klientów istnieje możliwość płatności za szkolenie na podstawie faktury VAT po szkoleniu w terminie 10 do maksymalnie 30  dni od daty wystawienia faktury VAT.
   
 11. CTS informuje, że dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym zbierane są na potrzeby księgowości i działań związanych z rekrutacja na szkolenia i podlegają ochronie przewidzianej dla danych osobowych.  
   
 12. W indywidualnych przypadkach, zawieramy umowy na realizację szkoleń i/lub akceptujemy wzorce zamówień naszych Klientów. Taka forma zgłoszeniu musi być potwierdzona z opiekunem  handlowym CTS.