Custom Training Solutions

Nawiązując do nazwy naszej firmy oraz odpowiadając potrzebom Klientów oferujemy szkolenia i warsztaty dostosowane do specyficznych potrzeb Waszej organizacji.

Tworzymy programy szkoleń i środowiska szkoleniowe oparte o indywidualne ustalenia pomiędzy Klientem.

Zmodyfikujemy i dostosujemy tematykę kursów w oparciu o programy szkoleń autoryzowanych i/lub autorskich, bądź całkowicie stworzymy nowe.

Opracujemy zagadnienia zajęć z uwzględnieniem czasu pracy pracowników oraz wykorzystywanej infrastruktury sprzętowej i programowej w organizacji.

Oferujemy mieszane formy nauki – stacjonarna, zdalna, konsultacje, doradztwo, pracę na środowisku analogicznym do wykorzystywanego w organizacji, itd.

Kiedy współpracujesz z nami, Twoi pracownicy, członkowie zespołu i liderzy nie tylko zdobędą bezcenne informacje, ale także będą potrafili wdrożyć i zastosować zmiany!

Jakie korzyści otrzymasz z naszych niestandardowych szkoleń i warsztatów?

1. Ocenę istniejących luk i pokazanie rozwiązania do ich wypełnienia.
2. Wskazanie mocnych i słabych stron zespołów.
3. Porady uwzględniające rozwiązania technologiczne i zalecane certyfikacje.
4. Specjalne szkolenia na temat ukierunkowanych potrzeb w zakresie wzrostu kompetencji pracowników.

Skontaktuj się z nami w celu doboru oferty i umówienia rozmowy ze specjalistą!

szkolenia@cts.com.pl