DEEP Online Meeting May 2020

Projekt DEEP, pomimo sytuacji kryzysowej związanej z pandemią, jest kontynuowany i coraz bardziej zaawansowany.

27 maja na spotkaniu online (planowane spotkanie w Pescara we Włoszech nie doszło do skutku) partnerzy projektu omawiali wyniki badań (linki do nich podane są wyżej, zachęcamy do wypełnienia ankiet) oraz przejście do kolejnego etapu realizacji projektu – fazy tworzenia materiałów szkoleniowych.

Każdy z partnerów omówił potrzeby swojego kraju w zakresie kompetencji ICT i ocenę wzrostu zapotrzebowania na szkolenia e-learning w dobie Covid-19. Podczas spotkania omawiane także było zaawansowanie prac w budowie platformy zasobów edukacyjnych (OER) oraz możliwości technicznych umieszczenia na niej materiałów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami po spotkaniu dostępnych w języku angielskim POBIERZ PDF i na stronę projektu https://project-deep.eu/.