Informacje prawne

Forma organizacyjna

CTS Customized Training Solutions działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, Warszawa
KRS: 0000158624
REGON 010749701
NIP 527-10-06-543
Kapitał zakładowy: 612 300 PLN

Dane teleadresowe

CTS Customized Training Solutions sp.  z o.o. 
Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

+48 22 208 28 61,  
cts@cts.com.pl

Pytania w/s szkoleń i egzaminów:
szkolenia@cts.com.pl

Informacje Bankowe

mBank S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
Rachunek numer: 76 1140 1010 0000 4965 1000 1001

BIC/SWIFT: BREXPLPW
IBAN: PL76 1140 1010 0000 4965 1000 1001

Dla płatności w EURO:
BIC/SWIFT: BREXPLPW
Rachunek numer: 49 1140 1010 0000 4965 1000 1002
IBAN: PL49 1140 1010 0000 4965 1000 1002