Konferencja Nowe IT – KNIT

Cena brutto pełen pakiet: 800
Cena brutto dzień 1 konferencja: 450
Cena brutto dzień 2 warsztaty: 600
Cena brutto od osoby przy zgłoszeniu 2 osób z tej samej firmy: 720
Cena brutto od osoby przy zgłoszeniu 3 osób z tej samej firmy: 600
22-01-2019 23-01-2019 Warszawa
Strony