Konferencja CyberSecurity – Bezpieczeństwo i Zagrożenia

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ?


 omówimy najnowsze zagrożenia i metody obrony
przeanalizujemy potrzeby i wyzwania w administracji i korporacjach
podejdziemy do zagadnień przekrojowo, rozszerzając wiedzę o różnych źródłach zagrożeń

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI


 ocena ryzyk i budowanie strategii obrony
 przedstawienie cyberbezpieczeństwa, cyber przestępstw oraz informatyki śledczej w perspektywie najbliższej przyszłości
 najnowsze rozwiązania techniczne - w co warto inwestować

PRELEGENCI


Wykładowcami konferencji są trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy zawodowej na wysokich stanowiskach związanych z cyberbezpieczeństwem w korporacjach, z wiedzą teoretyczną i praktyczną, potwierdzoną licznymi certyfikatami zawodowymi, m.in. ISACA, ISC(2), EC-Council, PECB, CompTIA, a także poświadczeniami bezpieczeństwa. Posiadają doświadczenie w realizowaniu wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, są autorami publikacji z tematyki związanej z bezpieczeństwem cyfrowym i bezpieczeństwem informacji. Z pasją śledzą najnowsze zagrożenia w świecie IT i możliwych sposobów obrony.

ADRESACI KONFERENCJI


Specjaliści IT, średniego i wyższego szczebla, z doświadczeniem w pracy związanej z bezpieczeństwem IT w administracji i korporacjach. Konferencja ma wskazać jej uczestnikom aktualne ryzyka i zagrożenia, lub też te, które mogą zaistnieć w niedługiej przyszłości, oraz możliwe sposoby przygotowania organizacji na ich wystąpienie.

Wstępna agenda*

8.30 - 9.00 Rejestracja
9.00 - 9.15 Przywitanie Uczestników
9.15 - 10.00 RODO/GDPR - 20 miesięcy od wdrożenia - ocena efektywności wdrożenia przepisów
10.00 - 10.15 Przerwa
10.15 - 11.00 Przyszłość Blockchain - kierunki rozwoju
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 12.00 Blockchain, a cyberbezpieczeństwo
12.00 - 12.15 Przerwa
12.15 - 13.00 Internet of Things - ataki i zagrożenia IoT
13.00 - 13.45 Lunch
13.45 - 14.30 Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ciągłość działania usługi kluczowej
14.30 - 14.45 Przerwa
14.45 - 15.30 Cyberbezpieczeństwo 2020 - nowe technologie i regulacje prawne
15.30 - 15.45 Przerwa
15.45 - 16.30 Sztuczna inteligencja, a bezpieczeństwo danych i ochrona informacji
16. 30 - 16.40 Podsumowanie i zakończenie spotkania

*zastrzegamy sobie prawo do zmian w agendzie

Ceny biletów

  Cena netto Cena brutto
Standard 990 zł 1218 zł
2 osoby z jednej firmy - RABAT 10% 900 zł 1107 zł
3 osoby z jednej firmy - RABAT 15% 840 zł 1033 zł
CENA SPECJALNA dla Klientów CTS, którzy wykupili szkolenie w 2019 i 2020 790 zł 972 zł

Szczegółowe informacje


+48 22 208 26 76
cts@cts.com.pl

Partner