Materiały dla wychowawców/wykładowców

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Przed pracą z materiałami edukacyjnymi prosimy o zapoznanie się z opracowaniem „Instrukcja dla edukatorów”.
Pozwoli to na skuteczniejsze korzystanie z przygotowanym zasobów edukacyjnych.

Instrukcja dla edukatorów

TEMATY SZKOLENIOWE

Czyli jak korzystać ze szkoleń? Zaangażuj podopiecznych w proces uczenia się poprzez gotowe formy szkoleń, w każdej kategorii tematycznej.

CYFROWY ŚLAD I TOŻSAMOŚĆ
PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

RELACJE I KOMUNIKACJA

MOWA NIENAWIŚCI, HEJT

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

   

FILMY INSTRUKTAŻOWE

Sprawdź jak w prosty i intuicyjny sposób możesz wykorzystać aplikację CANVA do przeprowadzenia szkoleń dla podopiecznych. Użyj tablic interaktywnych, wprowadzaj zmiany, dobieraj czcionki i kolory, aby Twoja prezentacja stała się wspaniałym nośnikiem treści szkoleniowych. 

1. Jak poruszać się po tablicach interaktywnych w aplikacji Canva – z narracją

2. Jak korzystać z szablonów tablic interaktywnych w aplikacji Canva – z narracją

3. Jak powielać strony w dokumentach w aplikacji Canva – z narracją

4. Jak udostępniać pliki w aplikacji Canva – z narracją

5. Jak zablokować i odblokować elementy w Canvie – z narracją

PODRĘCZNIKI/PRZEWODNIKI

Zapoznaj się z treścią Podręcznika, który powstał, by pomóc wychowawcom i nauczycielom usamodzielniającej się młodzieży w placówkach opieki instytucjonalnej w edukowaniu na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podręcznik – „Jak radzić sobie w codziennym życiu, mądrze korzystając z technologii cyfrowych.”

Zapoznaj się z treścią Przewodnika, który powstał, by pomóc wychowawcom i nauczycielom usamodzielniającej się młodzieży w placówkach opieki instytucjonalnej w edukowaniu na temat korzystania z cyfrowych technologii w życiu codziennym.

Przewodnik – „Jak uczyć o nowych technologiach.”

Guidebook – „How to teach about new technologies”