Regulamin egzaminów

 ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia na egzaminy są przyjmowane jedynie poprzez strony Person VUE lub PSI.
 2. Uczestnicy szkoleń EC- Council  (CEH) umawiają się na egzaminy indywidualnie z opiekunem.
 3. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie.
 4. CTS nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego podania danych przy zgłaszaniu się na egzamin.
 5. Przystąpienie do egzamin w CTS oznacza akceptację warunków (regulaminów) firm akredytujących, określających zasady przystępowania do egzaminów. CTS nie przyjmuje zastrzeżeń co do tych zasad i nie jest stroną w umowie pomiędzy uczestnikiem egzaminu, a dostawcami egzaminów.

TERMINY

Sesje testowe organizowane są w godzinach 09.00-15.30. 

Pearson VUE w środy, PSI  wtorki i czwartki 

MIEJSCE

Wszystkie egzaminy odbywają się w siedzibie CTS w Warszawie,

Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”

RECEPCJA C piętro IV 
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

REALIZACJA EGZAMINÓW

 1. Na sesję testową należy przynieść dowód stwierdzający tożsamość zawierający zdjęcie i podpis oraz drugi dokument z danymi osobowymi i podpisem.
 2. Przy egzaminach ze zniżką dla studentów wymagane jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Do sali egzaminacyjne nie można nic wnosić (nie dotyczy egzaminów w formule open book), wszystkie rzeczy osobiste należy pozostawić w szafkach zamykanych zapewnionych  przez CTS. 
 4. Do centrum egzaminacyjnego nie można wnosić bagażu (dużych toreb, walizek), hulajnóg, rowerów, niebezpiecznych narzędzi itp.
 5. Nie pokrywamy kosztów parkingu.
 6. Nie zapewniamy cateringu (napojów, przekąsek).   

Wszelkich dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać drogą mailową pod adresem mail: egzaminy@cts.com.pl