Sharepoint Training Solutions

Przedstawiamy Państwu projektowe ujęcie szkoleń podzielone według grup zawodowych i poziomów właściwych i poprzedzających je ścieżek uzupełniających. Projekt ten pod nazwą Sharepoint Training Solutions uruchomiliśmy, abyście mogli Państwo lepiej zrozumieć ideę Sharepointa i móc lepiej dobrać szkolenia dla siebie. Oczywiście zawsze służymy pomocą doradczą.

Projekt ten obejmuje szkolenia, które dają gwarancję przeszkolenia pełnej kadry osób, pracujących z SharePointem na różnych poziomach oraz z różnymi potrzebami. Na podstawie komplementarnej analizy, dokonaliśmy podziału szkoleń na osiem głównych ścieżek edukacyjnych, opartych o autoryzowane kursy firmy Microsoft. Każda ścieżka zawiera pakiet kursów: podstawowych, wstępnych i uzupełniających.

Wybierz szkolenie wg stanowiska:

Administratorzy utrzymania SharePoint
Administratorzy kolekcji witryn
Zaawansowani użytkownicy witryn
Programiści ASP.NET
Developerzy rozwiązań SharePoint
Użytkownicy platformy SharePoint
Analitycy biznesowi
Developerzy baz danych
Zaawansowani użytkownicy platformy SharePoint
Pracownicy działów HR, PR oraz marketingu
Administratorzy infrastruktury IT w małych firmach
Administratorzy witryn SharePoint
Kierownicy projektów i koordynatorzy portfolio projektów
Zaawansowani użytkownicy programu Microsoft Project