Site Collection Power Admin

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw szkoleń kierowany jest do osób, które chcą zarządzać kolekcjami witryn SharePoint, poprzez efektywne wykorzystane licznych funkcjonalności dostępnych w systemie oraz zalecanych przez producenta dobrych praktyk w tym zakresie. Cykl podstawowy obejmuje szkolenie z zakresu administracji witrynami SharePoint, narzędzi Business Intelligence (w celu wprowadzania do systemu informacji oczekiwanych przez użytkowników) oraz szkolenia z zakresu istotnych narzędzi wspierających wizualną przebudowę witryn i wprowadzenia do SharePoint automatyki obiegu dokumentów. Oprócz tego do cyklu podstawowego proponujemy również szkolenia z konfiguracji silnika wyszukiwania. Jest on istotnym elementem poprawiającym działanie witryn i użyteczność przechowywanych w nich informacji, choć często zaniedbywanym przez administratorów witryn jak i administratorów utrzymania. Naukę proponujemy jednak rozpocząć od kursu 55105. Pozwoli on poznać ogólną strukturę środowiska i wzajemne relacje między administratorem witryny i administratorem utrzymania SharePoint.

MAIN KIT

Numer Kursu Nazwa kursu Czas trwania Poziom trudności Wymagania wstępne
55033 SharePoint Site Collection and Site Administration 5 dni B Podstawowa znajomość SharePoint oraz produktów współpracujących z rodziny Microsoft Office.
55063 Advanced SharePoint Business Intelligence 5 dni B Znajomość podstaw analityki biznesowej oraz problematyki zarządzania witrynami SharePoint.
55048 No-Code SharePoint 2013 Workflows with SharePoint Designer 2013 and Visio 3 dni B Znajomość podstaw tematyki rozwoju witryn SharePoint oraz produktów wspierających (SharePoint Designer oraz Microsoft Visio).
55081 Basic SharePoint Server Branding 2 dni A Podstawowa znajomość SharePoint.
55122 Microsoft SharePoint Search Administration 3 dni B Zalecane wcześniejsze ukończenie kursu 55033.
55105 Quick SharePoint Maintenance for the Part Time Administrators 2 dni B Znajomość podstaw pracy SharePoint oraz ogólna wiedza na temat architektury informacji w SharePoint.

ZALECANE KURSY WSTĘPNE

Numer Kursu Nazwa kursu Czas trwania Poziom trudności Wymagania wstępne
55028 SharePoint 2013 Power User 2 dni A
55031 SharePoint 2013 End User 3 dni A
55050 SharePoint 2013 End User Level I 4 dni A

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Numer Kursu Nazwa kursu Czas trwania Poziom trudności Wymagania wstępne
55102 The SharePoint 2013 Server Collection and Site Templates 2 dni A Podstawowa znajomość zagadnień administracyjnych SharePoint.
55072 Visualizing Data with SharePoint 2013 Report Builder PowerPivot PowerView with NO CODE 5 dni B Zaawansowana znajomość SharePoint oraz podstawowa znajomość rodziny produktów Microsoft Office i ich wykorzystania do analizy informacji.
55084  Excel 2013 Self-Service Analytics with No Code for the End UserExcel 2013 Self-Service Analytics with No Code for the End User 2 dni A