Śniadanie IT: Wprowadzenie do dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS)

Data: 2018-01-26
Godzina: 10:00
Miejsce: al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Zapraszamy na unikalne spotkanie „Śniadanie IT” poświęcone „Wprowadzeniu do dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS)”.

Śniadanie daje możliwość zdobycia unikalnej wiedzy branżowej, dzięki spotkaniom z czołowymi przedstawicielami departamentów informatycznych.

Spotykamy się w wąskim gronie – maksymalnie do 6 osób i rozmawiamy na z góry ustalony temat dzieląc się wspólnie wiedzą, poglądami przy smacznej kawie, i ciastku.

Udział dla uczestników jest bezpłatny, jednakże jest on kwalifikowany to znaczy tzn. że osoby, rejestrujące się na spotkanie, muszą spełniać określone kryteria związane z pracą w szeroko rozumianej branży IT, jak również nowych technologii.

Eksperci najbliższego spotkania

Paweł Zdziarski – konsultant i trener pracujący w CTS Customized Training Solutions. Instruktor z kilkunastoletnim doświadczeniem dostarczający szkolenia dotyczące tematyki m.in. „cloud computing”, bezpieczeństwa, wirtualizacji. Posiadający tytuły techniczne i autoryzowanego trener takich firm i organizacji jak Microsoft (m.in. Office 365, Private Cloud), Mcafee, Comptia (specjalizacja Security+, Project+, Cloud Essentials), Security Certified Program (SCP).

Magdalena Wrzosek – ekspert Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Specjalista w Działu Rozwoju Polityk i Standardów w NC Cyber (NASK), gdzie odpowiada za kwestie policy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Członek Zespołu Eksperckiego w Ministerstwie Cyfryzacji, opracowującego Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 – 2022 oraz opiniującego projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wcześniej urzędnik państwowy. W Ministerstwie Cyfryzacji odpowiadała m.in. za negocjacje Dyrektywy NIS. Politolog, kulturoznawca, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Konstancji (Niemcy).Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji i zarzadzania projektami, jak również Europejskie Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. George’a Marshalla w Garmisch – Partenkirchen w Niemczech, Program: Cyber Security Studies (2015) oraz Seminar on Regional Security (2017). W 2016 roku była uczestnikiem prestiżowego programu „International Visitor Leadership Program” poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA. Autorka licznych publikacji m.in. System Cyberbezpieczeństwa W Stanach Zjednoczonych Ameryki (2017), Europejskie prace na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa sieci i informacji na terytorium UE – dyrektywa NIS (2016), W poszukiwaniu prawnych podstaw systemu cyberbezpieczeństwaw Polsce (2015).

Agenda spotkania

• Główne zagadnienia
• Kogo dotyczy, kto będzie wdrażał, jak dotknie to polskie firmy
• Zakres, jakie instytucje podlegają i uczestniczą w wdrożeniu
• Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (kto musi posiadać, jaki zakres obowiązków)
• Jak wygląda implementacja dyrektywy w Polsce (prawnie, technicznie, praktycznie, rola NASK i CERT Polska)
• Strategia Cyberbezpieczeństwa