Śniadanie IT: Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (Computer Security Incident Response Team) CSIRT

Data: 2018-05-28
Godzina: 10:00
Miejsce: Siedziba CTS – al. Jana Pawła II 25  w Warszawie

Śniadanie daje możliwość zdobycia unikalnej wiedzy branżowej, dzięki spotkaniom z czołowymi przedstawicielami departamentów informatycznych.

Spotykamy się w wąskim gronie – maksymalnie do 6 osób i rozmawiamy na z góry ustalony temat dzieląc się wspólnie wiedzą, poglądami przy smacznej kawie, i ciastku.

Udział dla uczestników jest bezpłatny, jednakże jest on kwalifikowany to znaczy tzn. że osoby, rejestrujące się na spotkanie, muszą spełniać określone kryteria związane z pracą w szeroko rozumianej branży IT, jak również nowych technologii.

Eksperci najbliższego spotkania

Paweł Zdziarski – konsultant i trener pracujący w CTS Customized Training Solutions. Instruktor z kilkunastoletnim doświadczeniem dostarczający szkolenia dotyczące tematyki m.in. „cloud computing”, bezpieczeństwa, wirtualizacji. Posiadający tytuły techniczne i autoryzowanego trener takich firm i organizacji jak Microsoft (m.in. Office 365, Private Cloud), Mcafee, Comptia (specjalizacja Security+, Project+, Cloud Essentials), Security Certified Program (SCP).

Magdalena Wrzosek – ekspert Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Specjalista w Działu Rozwoju Polityk i Standardów w NC Cyber (NASK), gdzie odpowiada za kwestie policy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Członek Zespołu Eksperckiego w Ministerstwie Cyfryzacji, opracowującego Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 – 2022 oraz opiniującego projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wcześniej urzędnik państwowy. W Ministerstwie Cyfryzacji odpowiadała m.in. za negocjacje Dyrektywy NIS. W 2016 roku była uczestnikiem prestiżowego programu „International Visitor Leadership Program” poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA.

Agenda spotkania

• Jaki CSIRT jest opisany w dyrektywie?
• Jak powinno/będzie to wyglądało w Polsce (projekty, przepisy, zalecenia)?
• Praktyczne zgłaszanie incydentów
• Przetwarzanie incydentów