Szkolenia dofinansowane EFS

W prawie całej Polsce dostępne są projekty szkoleń dofinansowanych dla przedsiębiorców i ich pracowników.

W kilku regionach otwarte są już także nabory na szkolenia dofinansowane dla osób, chcących z własnej inicjatywy skorzystać z podnoszenia kompetencji zawodowych.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w doborze rozwiązania i w zrozumieniu zasad uzyskania dofinansowania, nawet jeśli nie jesteś z regionu objętego projektami.

szkolenia@cts.com.pl

Kilka podstawowych informacji:

1. Projekty dla przedsiębiorstw i ich pracowników

Projekty kierowane są do przedsiębiorców mikro, małych i średnich oraz do ich pracowników.
Jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą, zadzwoń. Omówimy możliwości pozyskania dofinansowania.
Link do wykazu regionów objętych projektami → http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
Procedura uzyskania dofinansowania jest prosta. Przedstawimy ją w kilku punktach i udzielimy pomocy.

2. Projekty dla osób chcących się zapisać indywidualnie

Projekty te dostępne są na razie w kilku regionach, przy czym sukcesywnie będzie ich przybywać.
Szkolenia dofinansowane mogą być: językowe, komputerowe (informatyczne) oraz – nie w każdym regionie – z zarządzania projektami.
Szkolenia mogą być dofinansowane od ok. 90% do 100%, w zależności od regionu.

Skontaktuj się z nami, a udzielimy pełnych informacji!
szkolenia@cts.com.pl