Szkolenia dofinansowane EFS

Projekty dla przedsiębiorstw i ich pracowników

Aktualnie programy dofinansowanych szkoleń są realizowane dla pracowników i mieszkańców większości województw (poza mazowieckim).

Projekty kierowane są do przedsiębiorców mikro, małych i średnich oraz do ich pracowników.

Terminy i warunki uzyskania dofinansowania są dostępne na stronie PARP po wybraniu odpowiedniego województwa http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie »

Jakie szkolenia?

W zasadzie każde szkolenie z oferty CTS objęte jest możliwością dofinansowania od 50% do 80% wartości szkolenia.

Szkolenia wraz z egzaminami także mogą być dofinansowane.

Suma dofinansowania nie może przekroczyć 70 tys zł dla jednego beneficjenta.

Poziom dofinansowania od 50% do 80% zależny jest od różnych czynników – wielkości przedsiębiorstwa (mikro i małe otrzymują 80% – 70%), wieku osoby szkolonej (np. 50+), wykształcenia, itd.

Każde województwo ma nieco inne zasady przyznawania dofinansowania.

Jak to działa?

Skontaktuj się z nami w celu doboru oferty, oceny wielkości dofinansowania, tematów szkoleń, ewentualnych egzaminów, terminów, cen, lokalizacji.

Tak przygotowaną listę szkoleń wraz z linkami do ich opisów w Bazie Usług Rozwojowych, którą przygotujemy dla Ciebie, należy wysłać mailem do operatora projektu, właściwego wg. Twojej siedziby (miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania pracy).

Wskażemy Ci prawidłowego operatora. Operator przygotuje zestaw dokumentów i umówi się z Tobą na spotkanie w celu ich podpisania.

Następnie powinieneś zapisać się na wybrane szkolenia przez stronę BUR (link powyżej) i możemy przystąpić do realizacji ustalonych szkoleń.

W ciągu roku kolejne województwa będą uruchamiać programy dofinansowanych szkoleń. Będziemy aktualizować informacje o projektach.

Projekty dla osób chcących się zapisać indywidualnie

Projekty kierowane są dla osób, niezależnie od faktu czy są zatrudnione.

Aktualnie projekty szkoleń dofinansowanych realizowane są w województwie warmińsko-mazurskim i kierowane są głównie do osób:
• w wieku 18+ ze średnim wykształceniem lub 50+, bez warunku odnośnie wykształcenia
• nieprowadzące działalności gospodarczej
• mieszkają (uczą się, pracują) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Szkolenia dofinansowane są na poziomie od 88 do 89% (pozostałe 11-12% to wkład własny).

Przy czym w zależności od projektu warunki udziału w projektach mogą różnić się w szczegółach.

Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania, pomożemy w doborze projektu.

Szkolenia dofinansowane mogą być: językowe, komputerowe (informatyczne) oraz z zarządzania projektami.

Skontaktuj się z nami!
szkolenia@cts.com.pl
12 655 17 36