Active Directory® Services with Windows Server® – MS 10969

24-09-2018 28-09-2018 Warszawa
Cena PROMOCYJNA: 2500

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla profesjonalistów IT, administratorów IT, chcących poznać dodatkowe umiejętności z usług Active Directory.

Krótki opis

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z usługi Active Directory. Omawiane są usługi takie jak Active Directory Domain Services, Group Policy, Dynamic Access Control, Work Folders, Workplace Join, Certificate Services, Rights Management Services, Federation Services oraz Windows Azure Active Directory. Dodatkowo, podczas szkolenia uczestnicy nauczą się zarządzania informacją oraz sposobów jej ochrony.

Wymagania

Udział w szkoleniu MS 10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure, lub równoważna wiedza.

Program

• Wprowadzenie do tematu dostępu do informacji i jej ochrony
• Zaawansowana instalacja i administracja usługą AD DS.
• Zabezpieczanie serwisów Active Directory
• Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS
• Implementacja i administracja lokacjami AD DS oraz replikacją
• Implementacja zasad Group Policy
• Zarządzanie ustawieniami użytkowników przy pomocy Group Policy
• Implementacja bezpiecznego współdzielonego dostępu do zasobów
• Instalacja i zarządzanie Active Directory Certificate Services
• Dystrybucja i zarządzanie certyfikatami
• Implementacja i administracja Active Directory Rights Management Services
• Implementacja i administracja AD FS
• Implementacja Windows Azure Active Directory
• Implementacja i administracja AD LDS

 

24-09-2018 28-09-2018 Warszawa
Cena PROMOCYJNA: 2500