Menu

Administering Microsoft® SQL Server® 2014 Databases – MS 20462

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Krótki opis szkolenia

Kurs dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych do utrzymania bazy danych serwera SQL 2014 . Pokazuje również jak używać funkcji i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych serwera SQL 2014.

Wymagania

• podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji
• praktyczna znajomość języka Transact-SQL
• praktyczna znajomość relacyjnych baz danych
• doświadczenie z projektowania baz danych

Program

1. Wprowadzenie do administracji bazami danych serwera SQL 2014
• przegląd administrowania bazami danych
• wprowadzenie do platformy serwera SQL
• techniki i narzędzia zarządzania bazami danych

2. Instalacja i konfiguracja serwera SQL 2014
• planowanie instalacji serwera SQL
• instalacja serwera SQL 2014
• konfiguracja po instalacji

3. Praca z bazami danych i storage-m
• wprowadzenie do składowania danych w serwerze SQL
• zarządzanie storage-m baz danych systemowych
• zarządzanie storage-m baz danych użytkowników
• przenoszenie plików bazy danych
• konfiguracja rozszerzenia puli bufora

4. Planowanie i wdrażanie strategii wykonywania kopii zapasowych
• zrozumienie modeli odzyskiwania serwera SQL
• planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych
• tworzenie kopii zapasowych baz danych i logów transakcji
• korzystanie z opcji tworzenia kopii zapasowych
• zapewnienie wiarygodności kopii zapasowej

5. Przywracanie baz danych serwera SQL 2014
• zrozumienie procesu przywracania
• przywracanie baz danych
• zaawansowane scenariusze przywracanie baz danych
• praca z przywracaniem do „punktu w czasie”

6. Importowanie i eksportowanie danych
• wprowadzenie do przesyłanie danych
• importowanie i eksportowanie danych tabelarycznych
• kopiowanie lub przenoszenie bazy danych

7. Monitorowanie serwera SQL 2014
• wprowadzenie do monitorowania serwera SQL
• dynamiczne widoki i funkcje zarządzania
• monitor wydajności

8. Śledzenie aktywności serwera SQL
• śledzenie aktywności obciążenia serwera SQL
•  korzystanie z trace-ów

9. Zarządzanie bezpieczeństwem serwera SQL
• wprowadzenie do bezpieczeństwa serwera SQL
• zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie serwera
• zarządzanie bytami na poziomie bazy danych
• zarządzanie uprawnieniami w bazie danych

10. Audyt dostępu do danych i szyfrowania danych
• audyt dostępu do danych w serwerze SQL
• wdrożenie SQL Server Audit
• szyfrowanie bazy danych

11.Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych
• zapewnienia integralności bazy danych
• utrzymanie indeksów
• automatyzację rutynowych czynności konserwacyjnych bazy danych

12. Automatyzacja zarządzania serwera SQL 2014
• automatyzacja zarządzania serwerem SQL
• wdrożenie prac SQL Server Agent-a
• zarządzanie pracami SQL Server Agent-a
• zarządzanie kontekstem bezpieczeństwa kroków pracy
• zarządzanie pracami na wielu serwerach

13. Monitorowanie SQL Server 2014 przy użyciu alertów i powiadomień
• monitorowanie błędów serwera SQL
• konfigurowanie klienta poczty serwera SQL
• konfigurowanie operatorów, powiadomień i alertów

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE