Menu

Administering System Center Configuration Manager – MS 20703-1

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Opis szkolenia

Szkolenie opisuje jak zarządzać zasobami sieciowymi za pomocą Menedżera konfiguracji. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z codziennymi zadaniami związanymi z zarządzaniem, takimi jak zarządzanie aplikacjami, stanem klienta, sprzętem i oprogramowaniem, wdrażaniem systemu operacyjnego i aktualizacjami oprogramowania przy użyciu Menedżera konfiguracji.

Wymagania

• Znajomość podstawowych pojęć bezpieczeństwa infrastruktury kluczy publicznych (PKI)
• Znajomość podstawowych skryptów i składni Windows PowerShell
• Znajomość ról i usług systemu Windows Server
• Znajomość opcji konfiguracji platform iOS, Android i Windows Mobile
• Ukończone szkolenia MS 20697-1, MS 290697-2, MS 20411 lub wiedza z tego zakresu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią

• Opisać funkcje Menedżera konfiguracji oraz Intune i wyjaśnić w jaki sposób można używać tych funkcji do zarządzania komputerami osobistymi i urządzeniami mobilnymi w środowisku korporacyjnym
• Analizować dane przy użyciu kwerend i raportów
• Przygotować infrastrukturę zarządzania, w tym konfigurowanie granic, grup granicznych i wykrywanie zasobów oraz integracja zarządzania urządzeniami mobilnymi z serwerem Microsoft Exchange Server
• Konfigurować, zarządzać i monitorować zasoby sprzętowe i programowe
• Zidentyfikować i skonfigurować najwłaściwszą metodę dystrybucji i zarządzania treścią używaną podczas wdrażania

Ścieżka certyfikacji

Szkolenie MS 20703-1a w połączeniu ze szkoleniem MS 20703-2a pomogą kandydatom przygotować się do egzaminu 70-703: Administrowanie programem System Center Configuration Manager i integracją usług Cloud.
Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.

Program

1. Zarządzanie komputerami i urządzeniami przenośnymi w przedsiębiorstwie
• Przegląd zarządzania systemami za pomocą rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem
• Przegląd architektury Menedżera konfiguracji
• Omówienie narzędzi administracyjnych Menedżera konfiguracji
• Narzędzia do monitorowania i rozwiązywania problemów z witryną Menedżera konfiguracji

2. Analizowanie danych przy użyciu kwerend i raportów
• Wprowadzenie do zapytań
• Konfigurowanie usług Reporting Services programu Microsoft SQL Server (SSRS)

3. Przygotowanie infrastruktury zarządzania do obsługi komputerów osobistych i urządzeń mobilnych
• Konfigurowanie granic witryn i grup granic
• Konfigurowanie wykrywania zasobów
• Konfigurowanie programu Exchange Server Connector do zarządzania urządzeniami przenośnymi
• Konfigurowanie zbiorów użytkowników i urządzeń

4. Wdrażanie i zarządzanie klientem Menedżera konfiguracji
• Przegląd klienta Menedżera konfiguracji
• Wdrażanie klienta Menedżera konfiguracji
• Konfigurowanie i monitorowanie stanu klienta
• Zarządzanie ustawieniami klienta w Menedżerze konfiguracji

5. Zarządzanie zapasami komputerów i aplikacji
• Przegląd kolekcji zasobów
• Konfigurowanie zasobów sprzętowych i oprogramowania
• Zarządzanie zbiorami zapasów
• Konfigurowanie pomiarów oprogramowania
• Konfigurowanie i zarządzanie programem Asset Intelligence

6. Dystrybucja i zarządzanie treścią przeznaczoną do wdrożenia
• Przygotowanie infrastruktury do zarządzania treścią
• Dystrybucja i zarządzanie treścią w punktach dystrybucyjnych

7. Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami
• Przegląd zarządzania aplikacjami
• Tworzenie aplikacji
• Wdrażanie aplikacji
• Zarządzanie aplikacjami
• Wdrażanie wirtualnych aplikacji za pomocą Menedżera konfiguracji systemu Center (opcjonalne)
• Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami Windows Store

8. Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania dla komputerów zarządzanych
• Proces aktualizacji oprogramowania
• Przygotowywanie witryny aktualizacji do aktualizacji oprogramowania
• Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
• Konfigurowanie zasad automatycznego wdrażania
• Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

9. Wdrażanie ochrony punktów końcowych dla komputerów zarządzanych
• Omówienie programu Endpoint Protection w Menedżerze konfiguracji
• Konfigurowanie, wdrażanie i monitorowanie zasad ochrony końcowej

10. Zarządzanie zgodnością i bezpiecznym dostępem do danych
• Przegląd ustawień zgodności
• Konfigurowanie ustawień zgodności
• Wyświetlanie wyników zgodności
• Zarządzanie dostępem do zasobów i danych

11. Zarządzanie wdrażaniem systemu operacyjnego
• Przegląd wdrażania systemu operacyjnego
• Przygotowanie witryny do wdrożenia systemu operacyjnego
• Wdrażanie systemu operacyjnego
• Zarządzanie systemem Windows jako usługą

12. Zarządzanie i utrzymywanie witryny Menedżera konfiguracji
• Konfigurowanie administrowania opartego na rolach
• Konfigurowanie narzędzi zdalnych
• Przegląd konserwacji witryny Configuration Manager
• Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie witryny Menedżera konfiguracji

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE