Administrowanie bazą danych Oracle – OR3 – Oracle

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Administratorzy bazy danych.

Krótki opis

Szkolenie OR3 obejmuje tematy związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych.

Wymagania

Znajomość środowiska Windows i SQL.

Metody

› wykład
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› symulacje i gry negocjacyjne
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Przegląd architektury ORACLE
• Uruchamianie i zamykanie instancji
• Tworzenie bazy danych
• Binarny oraz tekstowy plik parametrów
• Wybieranie i aktualizacja danych (jak przetwarzane są polecenia SQL)
• Dynamiczne zarządzanie pamięcią SGA
• Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji
• Zarządzanie strukturą bazy danych
• Zarządzanie przydziałem pamięci
• Zarządzanie segmentami wycofania
• Zarządzanie przestrzenią tabel UNDO
• Flashback Versions Query
• Flashback Table
• Flashback Database
• Flashback Drop
• Obsługa segmentów tabel i indeksów
• Obsługa więzów integralności
• Obsługa użytkowników baz danych
• Kontrola użycia zasobów systemowych
• Zarządzanie dostępem do bazy
• Obsługa ról
• Obserwacja bazy danych
• Obsługa języków narodowych
• Oracle Schedule