Menu

Agile Tester – ATE

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Dla testerów, pracujących w zespołach Agile (Agile/Scrum). Wymagana jest wiedza (certyfikat) z zakresu szkolenia Certyfikowany tester – poziom podstawowy – zgodne z sylabusem ISTQB Certified Tester Foundation Level.

Korzyści

Poznanie zasad i ich praktycznych aspektów testowania w projektach realizowanych metodykami Agile/Scrum.
 Szkolenie jest autorskie. Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB Agile Tester Extension.

Szczegółowe informacje o egzaminie on-line »
Egzamin dostępny jest tylko w wersji anglojęzycznej i aby do niego przystąpić wymagana jest wiedza (certyfikat) z zakresu szkolenia Certyfikowany tester – poziom podstawowy – zgodne z sylabusem ISTQB Certified Tester Foundation Level »

Program

1. Podstawy Agile/Scrum
• Agilemanifesto
• Zasady
• Praca i cele zespołów
• Scrum

2. Podstawy testowania w Agile Scrum – zasady, praktyka, proces
• Różnice między podejściem tradycyjnym a Agile
• Status testowania w Agile Scrum
• Role i umiejętności testerów w testowaniu w zespołach Agile

3. Metody Agile, techniki i procesy oraz narzędzia testowania
• Metody testowania – TDD, ATDD, BDD
• Ocena ryzyka w testach, szacowanie pracochłonności testów
• Techniki testowania w projektach Agile
• Rola testowania i testera w Agile
• Narzędzia w projektach Agile