+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

AgilePM® Practitioner V.2 (zarządzanie projektami) – szkolenie akredytowane

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Kwalifikacje Zwinne zarządzanie projektami (AgilePM®) przeznaczone są dla osób pracujących w środowisku zorientowanym na projekt i pragnących zapewnić sobie sprawność działania. Oparte na sprawdzonych podstawach metodologii DSDM Atern, nowe szkolenie pozwala na uzyskanie umiejętności realizacji projektów zgodnie z podejściem Agile w organizacjach wymagających standardów, precyzji i przejrzystości procesów zarządzania projektem, a jednocześnie zapewniających szybkość, możliwość wprowadzenia zmian oraz samodzielność wynikające z przyjęcia filozofii Agile. Chcą być profesjonalnym Kierownikiem projektów i móc zarządzać dużymi projektami należy znać i rozumieć zagadnienia omawiane podczas szkolenia AgilePM® Practitioner.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zrozumienie oraz zdobycie umiejętności zastosowania metodyki AgilePM® na poziomie zaawansowanym. Szkolenie ma postać intensywnego warsztatu praktycznego przygotowującego do egzaminu AgilePM® Practitioner. Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch analizach przypadku stanowiących próbne egzaminy. Trener przekazuje również praktyczne wskazówki i uwagi niezbędne do zadania egzaminu. Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner.

Materiały szkolenia

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw akredytowanych materiałów szkoleniowych składający się z: podstawy programowej (syllabus), materiał „Wprowadzenie – egzamin AgilePM® Practitioner”, przykładowe scenariusze nr 1 i nr 2 z odpowiedziami+ uzasadnienia do odpowiedzi (zarówno do właściwych jak i niewłaściwych odpowiedzi) + oficjalny podręcznik „AgilePM™ Agile Project Management Handbook v2”  w cenie szkolenia.

Program

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. Zawiera następujące elementy:
• wprowadzenie do szkolenia,
• charakterystyka egzaminu Practitioner — opis, wskazówki, techniki zdawania egzaminu,
• przegląd materiałów wspierających (formalnie dopuszczonych) zdawanie egzaminu,
• I analiza przypadku – przykładowy scenariusz egzaminacyjny,
– scenariusz projektu i pytania,
– objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
• II analiza przypadku – przykładowy scenariusz egzaminacyjny,
– scenariusz projektu i pytania,
– objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
• przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner,
• kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner,
• egzamin AgilePM® Practitioner.