Menu

Analityk Techniczny Testów – ATT

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane głównie do testerów i programistów, wykonującyych i/lub nadzorujących testy techniczne. Wiedza zdobyta na szkoleniu jest również przydatna dla pracy w zespołach Agile Scrum, realizujących TDD oraz ATDD.

Krótki opis

Szkolenie jest autorskie.
Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do zdania egzaminu ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst.

Szczegółowe informacje o egzaminie on-line »
Egzamin elektroniczny dostępny jest tylko w wersji anglojęzycznej.

Program

Program szkolenia jest zgodny z sylabusem ISTQB.

1. Analiza techniczna w testowaniu i zadania technicznego analityka w testowaniu na podstawie ryzyka (30 minut)
• Identyfikacja i ocena ryzyka
• Łagodzenie ryzyka

2. Testowanie w oparciuo struktury oprogramowania (225 minut)
• Testowanie warunków
• Testowanie warunków i decyzji
• Testowanie zmodyfikowanego pokrycia warunków i decyzji
• Testowanie wielokrotne warunków
• Testowanie ścieżek
• Testowanie API
• Wybór techniki opartej o strukturę

3. Techniki analityczne (255 minut)
• Analiza statyczna
• Analiza dynamiczna

4. Atrybuty jakości w testach technicznych (405 minut)
• Ogólne zasady planowania testów jakości (niefunkcjonalnych)
• Testowanie zabezpieczeń (bezpieczeństwa)
• Testowanie niezawodności
• Testowanie wydajności
• Testowanie ekonomii wykorzystania zasobów (zużycia zasobów)
• Testowanie łatwości utrzymania
• Testowanie przenoszalności oprogramowania

5. Przeglądy (165 minut)
• Listy kontrolne w przeglądach
• Przeglądy kodu oraz architektury

6. Narzędzia testowe i automatyzacja (195 minut)
• Integracja oraz wymiana informacji między narzędziami
• Określenie projektu automatyzacji testów
• Kategorie narzędzi do testów technicznych