Menu

Analityk testów – AT

Kategoria:

Czas trwania: 4 dni

Adresaci szkolenia

Dla analityków testów, dla osób odpowiedzialnych za testowanie w zespołach Agile Scrum, dla kierowników jakości i kierowników testów.

Krótki opis

Szkolenie jest autorskie.
Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu ISTQB Advanced Level Test Analyst
(kontynucja certyfikacji podstawowej). 

Szczegółowe informacje o egzaminie on-line »
Egzamin elektroniczny dostępny jest tylko w wersji anglojęzycznej i aby do niego przystąpić wymagany jest certyfikat z poziomu – Certyfikowany Tester – poziom podstawowy – zgodne z sylabusem ISTQB Certified Tester Foundation Level »

W trakcie szkolenia uczestnik pogłębi wiedzę w zakresie projektowania i wykonywania testów pod kątem celów biznesowych (black box tests). Ponadto pozna zasady raportowania i automatyzacji tego typu testów.

Program

1. Proces testowy
• Testowanie w cyklu życia oprogramowania
• Planowanie, monitorowanie i nadzór nad testowaniem
• Analiza testowa
• Projektowanie testów
• Implementacja testów
• Wykonywanie testów
• Ocena spełnienia kryteriów zakończenia testów oraz raportowanie
• Czynności na zakończenie testów

2. Zarządzanie testowaniem – zakres odpowiedzialności analityka testów
• Monitoring i nadzór testowania
• Testy rozporoszone, outsourcing testów i testy wewnętrzne
• Zadania analityka testów w testowaniu na podstawie ryzyka

3. Techniki testowania
• Techniki projektowania testów na podstawie specyfikacji
• Techniki projektowania testów na podstawie wiedzy o błędach i defektach
• Techniki projektowania testów na podstawie doświadczenia

4. Testowanie atrybutów jakości, czyli niefunkcjonalne
• Testowanie jakościowe w dziedzinie biznesowej
• Testowanie dokładności
• Testowanie dostosowania
• Testowanie współdziałania
• Testowanie użyteczności
• Testowanie dostępności

5. Przeglądy

6 Zarządzanie incydentami/wadami
• Kiedy można wykryć defekt?
• Pola zgłoszenia (raportowanie) incydentu
• Klasyfikacja defektów
• Analiza przyczyny defektów

7. Narzędzia testowe
• Narzędzia do projektowania testów
• Narzędzia do przygotowywania danych testowych
• Narzędzia do wykonywania testów