Analyzing Data with Power BI – MS 20778

03-09-2018 07-09-2018 Warszawa
Cena netto: 2500
03-12-2018 07-12-2018 Warszawa
Cena netto: 2500

Kategoria: ,

Czas trwania: 3dni

Adresaci szkolenia

Kurs MS 20778 przeznaczony jest dla administratorów i developerów chcących zarządzać infrastrukturą Power BI w oparciu o produkt SQL Server 2016.

Krótki opis

Głównym przeznaczeniem wymienionego kursu jest dobre zrozumienie procesu przetwarzania danych za pomocą metodyki Power BI. Szkolenie zawiera prezentację tworzenia wirtualizacji procesów Power BI Service, i platformy Power BI Mobile App.

Wymagania

Uczestnicy chcący zapoznać się z tematyką kursu powinni spełniać następujące warunki:
› Posiadać doskonale doświadczenie w relacyjnych bazach danych oraz systemie raportowania.
› Podstawową wiedzę na temat schematów przetwarzania danych (wlączając w to schematy “platka śniegu”.
› Doświadczenie podstaw schematów programowania.
› Ukierunkowanie na priorytety biznesowe organizacji.
› Zapoznanie z aplikacjami produktu Microsoft Office – szczególnie z MS Excel.

Program

1. Przetwarzanie danych Power BI
• Czym jest Power BI?
• Dane Power BI
• Transformacje

2: Power BI Desktop Modeling
• Optymalizacja modeli danych
• Kalkulacje
• Hierarchia

3: Power BI Desktop Visualization
• Wirtualizacja danych
• Praca z wieloma instancjami wirtualizacji

4: Usługi Power BI
• Praca z usługami Power BI
• Konfiguracja panelu podglądu
• Przegląd opcji panelu Power BI

5: Praca z Excelem
• Importowianie danych z excel
• Analiza danych Excel

6: Organizatizacja Content Packs, Security, i grup.
• Wspólpraca
• Zawartość Content packs

7: Direct Connectivity
• Dane z chmury
• Metody połączeniowe do usług analitycznych

8: Developerskie API
• Developerskie API
• Zmiana wizualizacji

9: Power BI mobile app
• Prezentacja The Power BI mobile app
• Usługi w Power BI mobile app
• Osadzanie obiektow w Power BI

03-09-2018 07-09-2018 Warszawa
Cena netto: 2500
03-12-2018 07-12-2018 Warszawa
Cena netto: 2500