Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle – OR5 – Oracle

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Administratorzy i osoby odpowiedzialne za archiwizację danych.

Krótki opis

Celem szkolenia jest nauczenie zabezpieczania bazy danych, archiwizacji danych i ich odzyskiwania.

Wymagania

Znajomość środowiska Windows i SQL oraz administrowania bazą danyc.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Wprowadzenie – pojęcia i terminy
• Schematy wykonawcze archiwizacji
• Archiwizacja
• Archiwizacja online
• Archiwizacja „na zimno”
• Archiwizacja pliku kontrolnego
• Archiwizacja tabel tylko-do-odczytu
• Odtwarzanie
• Pełne odtwarzanie bazy
• Niepełne odtwarzanie bazy
• Różne typy awarii
• Eksport
• Eksport całej bazy
• Eksport obiektów użytkownika
• Eksport wybranych obiektów
• Import
• Import całej bazy
• Import obiektów użytkownika
• Import wybranych obiektów