Menu

ASP.NET MVC Core – MVC

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

ASP.NET MVC Core to technologia, która docelowo ma wyprzeć stare rozwiązanie oparte o .NET Framework.
Szkolenie jest dla każdego programisty, chcącego poznać ASP.NET MVC Core.

Wymagania

Uczestnicy muszą znać podstawy C# oraz podstawy HTML5 i CSS3.
Poziom szkolenia – 200 w skali Microsoft (średniozaawansowany).

Program

1. Wstęp:
a. Wzorzec projektowy MVC,
b. Porównanie aplikacji ASP.NET MVC5 z ASP.NET MVC Core,
c. Planowanie aplikacji ASP.NET MVC Core.

2. Tworzenie bazy danych w SQL Server na potrzeby aplikacji ASP.NET MVC Core.

3. Modele:
a. Definicja modelu,
b. Tworzenie modeli,
c. Entity Framework:
• Code First,
• Database First,
d. LINQ,
e. Walidacja danych,
f. Tworzenie ViewModel.

4. Kontrolery.

5. Widoki:
a. Razor,
b. Szablony,
c. Kontrolki z logiką po stronie serwera (View Components),
d. Widoki częściowe (Partial Views),
e. Stylowanie aplikacji za pomocą CSS.

6. Routing.

7. Wstrzykiwanie zależności (Depedency Injection) w ASP.NET MVC Core:
a. Wstrzykiwanie własnych komponentów.

8. Tworzenie własnych filtrów.

9. Tworzenie usług internetowych przy wykorzystaniu WebApi:
a. Architektura REST,
b. Serializacja/Deserializacja,
c. WebApi,
d. Odpytywanie usług ASP.NET WebApi.

10. Java Script i Ajax w aplikacjach ASP.NET MVC Core:
a. Wykorzystanie Java Script i Ajax w aplikacjach ASP.NET MVC Core,
b. Wykorzystanie bilioteki jQuery i jQueryUI.

11. Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET MVC Core:
a. Metody uwierzytelniania,
b. Haszowanie a szyfrowanie,
c. Bezpieczne przechowywanie danych,
d. Dobre praktyki.

12. Bezpieczeństwo bazy danych:
a. Metody Uwierzytelniania,
b. Transparent Data Encryption,
c. Always Encrypted,
d. Dynamic Data Masking,
e. Row Level Security,
f. Dobre praktyki.

13. Testowanie aplikacji ASP.NET MVC Core.

14. Poprawa wydajności aplikacji:
a. Mechanizmy cache’owania,
b. Mechanizmy poprawy wydajości po stronie bazy danych:
• Indeksy,
• Partycjonowanie tabel,
• Kompresja stron danych,
c. Dobre praktyki.

15. Przydatne biblioteki:
a. AutoMapper,
b. Newtonsoft.Json.

16. Podsumowanie.