+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

AutoCAD – poziom zaawansowany

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób, które już pracują w programie i chcą ulepszyć swój warsztat.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak sprawnie zarządzać projektem, tworzyć BLOKI dynamiczne z atrybutami, przygotować szablon dokumentu, podpinać obrazy rastrowe, tworzyć odnośniki do plików oraz używać AutoLISP.
• Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Autodesk
• Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających uprawnienia trenerów firmy Autodesk.
• Duża ilość praktycznych przykładów.
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika

Wymagania od uczestników

Od uczestników wymagana jest umiejętność obsługi komputera oraz wiedza z kursu AutoCAD od podstaw.

Program

1.Zaawansowane metody wybierania obiektów
• Opis polecenia WYBIERZ
• Wybieranie za pomocą krawędzi
• Wybieranie za pomocą łamanych pól wyboru
• Wybieranie ostatnio modyfikowanych obiektów
• Wybieranie ostatnio utworzonych obiektów
• Wybieranie wszystkich obiektów w rysunku
• Używanie filtrów do wybierania obiektów

2. Grupy obiektów
• Zarządzanie grupami obiektów
• Grupowanie obiektów
• Edycja grupy obiektów

3. Nazwane widoki
• Cel stosowania NAZWANYCH WIDOKÓW
• Tworzenie NAZWANYCH WIDOKÓW
• Zarządzanie NAZWANYMI WIDOKAMI

4. Zaawansowane operacje na WARSTWACH
• Filtrowanie warstw
• Tworzenie stanów warstw
• Różne tryby izolowania warstw
• Operacje z ustawianiem bieżącej warstwy
• Kopiowanie obiektów na inną warstwę
• Spacer międzywarstwowy
• Scalanie warstw
• Usuwanie warstw z zawartością

5. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do rysowania 2D
• Wykorzystywanie narzędzia typu PUNKT
• Chmurka wersji
• Zasłona
• Helisa 2D
• Regiony i jego modyfikacje

6. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do modyfikacji
• Tworzenie przerw w obiektach
• Przerywanie obiektów w punkcie
• Dołączanie odcinków
• Zaawansowana edycja polilinii
• Zaawansowana edycja splajnu

7. Odnośniki zewnętrzne
• Cel stosowania odnośników zewnętrznych
• Rodzaje odnośników zewnętrznych
• Wstawianie odnośników zewnętrznych
• Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
• Edycja odnośników zewnętrznych

8. Grafika rastrowa
• Wstawianie obrazów rastrowych
• Modyfikacja obrazów rastrowych
• Sterowanie kolejnością wyświetlania obiektów
• Zarządzanie obrazami rastrowymi

9. Zaawansowane elementy BLOKÓW
• Cel stosowania atrybutów
• Rodzaje atrybutów
• Bloki dynamiczne

10. Zaawansowany wydruk w UKŁADACH
• Wstawianie kilku rzutni
• Przycinanie rzutni
• Zamiana obiektu w rzutnię
• Wstawianie ramki i tabelki do UKŁADU
• Tworzenie szablonów wydruku dla UKŁADÓW
• Wymiarowanie w UKŁADACH

11. Parametryzacja
• Wstawianie i zarządzanie wiązaniami geometrycznymi
• Wstawianie i zarządzanie parametrami
• Tworzenie zależności pomiędzy parametrami