+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

AWS Certified Solutions Architect: Associate

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie AWS Certified Solutions Architect: Associate jest kursem autorskim, mocno warsztawowym, nastawionym głównie na wiedzę praktyczną.
Wymogi:
• wiedza z zakresu m.in. Linuxa, sieci, pamięci masowych, wirtualizacji, baz danych, DNS i innych zagadnień z ogólnej wiedzy informatycznej,
• karta kredytowa do stworzenia konta AWS.

Krótki opis

Szkolenie jest przekrojowe, a jego głównym celem jest uzupełnienie wiedzy, niezbędnej w budowaniu ścieżki certyfikacyjnej AWS.
Tematyka szkolenia odpowiada zagadnieniom, które są wymagane do zaliczenia egzaminu AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C02).

Do egzaminu można podejść w centrum testowym CTS, zlokalizowanym w Warszawie,

Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa – https://cts.com.pl/egzaminy/

Cena  szkolenia nie zawiera vouchera na egzamin.

Program szkolenia

Wprowadzenie, konto AWS

Identity Access Management & S3
• IAM 101
• S3 101
• S3 Bucket
• S3 bezpieczeństwo i szyfrowanie
• S3 kontrola wersji
• S3 Lifecycle Management i Glacier – zarządzanie cyklami
• Dzielenie S3 Buckets pomiędzy kontami
• Dzielenie między regionami
• Transfer
• Omówienie CloudFront
• Omówienie Snowball
• Storage Gateway
• Athena vs Macie
• Zasady S3 Lock i Glacier Vault Lock
• DataSync

EC2
• EC2 101
• Bezpieczeństwo
• EBS 101
• Woluminy i migawki
• Rodzaje AMI (EBS vs Instance Store)
• ENI vs ENA vs EFA
• Szyfrowanie
• CloudWatch 101
• Wiersz poleceń AWS
• Używanie ról IAM z EC2
• Korzystanie ze skryptów
• EC2 metadane
• System plików Elastic
• FSX
• EC2 Grupy miejsc
• AWS WAF
• EC2 Hibernate
• HPC

Bazy danych
• Bazy danych 101
• RDS Instance
• RDS kopie, Multi-AZ, odczytywanie danych
• DynamoDB
• Redshift
• Aurora
• Elasticache
• Database Migration Service (DMS)
• Strategie buforowania
• EMR

Zaawansowane IAM
• AWS Directory Service
• IAM Policies
• Resource Access Manager (RAM)
• AWS Single Sign-On

Route53
• DNS 101
• Route53 – rejestracja domeny
• Route53 – zasady
• Routing opóźniony, awaryjny, geolokalizacja, przepływ ruchu

VPCs
• Wprowadzenie do VPCs
• Network Address Translation (NAT)
• Access Control Lists (ACL)
• Dostosowanie VPCs i ELBs
• Dzienniki przepływu VPC
• Bastiony
• Bezpośrednie połączenie
• Konfigurowanie VPN przez połączenie Direct Connect
• Global Accelerator
• VPC End Points

Wysoko dostępna architektura
• Równoważenie obciążenia
• Automatyczne skalowanie
• Konfigurowanie EC2
• Zwiększanie odporności
• CloudFormation
• Elastic Beanstalk

Aplikacje
• SQS
• SWF
• SNS
• Elastic Transcoder
• API Gateway
• Kinesis
• Web Identity Federation & Cognito

Bezpieczeństwo
• Redukcja zagrożeń
• Key Management Service (KMS)
• CloudHSM
• Parametry

Rozwiązania bezserwerowe
• Lambda
• Strony web
• Alexa Skill
• Serverless Application Model (SAM)
• Elastic Container Service (ECS)

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy:
• komfortowe, duże, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, 
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Więcej informacji >>>

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

• Zapewniamy dostęp do platformy do komunikacji audio/wideo
• Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu.

Uczestnikom zapewniamy

• wykwalifikowany trener z dużym doświadczeniem
• materiały szkoleniowe wersji elektronicznej
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ewaluacja szkolenia.

Cena szkolenia nie zawiera vouchera na egzamin.